La festivitat de la Constitució el dimecres 6 de desembre i la festivitat de la Immaculada el divendres 8 de desembre, juntament amb el cap de setmana posterior estes dates, donarà lloc a un llarg període de dies de descans i oci comprès entre el dimarts 5 i el diumenge 10 de desembre.

Respecte a la circulació per les carreteres, en este període tindrà lloc un important moviment de vehicles per tota la xarxa viària espanyola, amb desplaçaments de llarg i curt recorregut, aquests desplaçaments afectaran de manera significativa a les carreteres la destinació de les quals siguen les zones de muntanya per a la pràctica d’esports d’hivern, altres destinacions també seran les zones turístiques de descans i les de segona residència.

L’Operació Especial Constitució-Inmaculada 2017, es desenvoluparà a la Comunitat Valenciana a partir de les 12:00 hores a l’efecte de regulació de tràfic i a les 15:00 a l’efecte de comptabilització d’accidents, del dimarts dia 5 de desembre, fins a les 24:00 hores del diumenge dia 10 de desembre.

En esta Operació Especial s’espera, a nivell nacional, un total de 6.700.000 de desplaçaments de llarg recorregut, dels quals un 22% corresponen a l’àrea d’influència d’aquest Centre de Gestió del Tràfic.

A més d’aquests desplaçaments, els de l’entorn dels grans nuclis urbans, generaran uns moviments de vehicles que, durant aquest període de temps a la Comunitat Valenciana, poden situar-se al voltant de la xifra de 4.000.000 per al conjunt de les tres províncies. D’aquesta xifra, corresponen a la província de València 1.900.000, a la d’Alacant 1.350.000, i a la de Castelló 750.000.