La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, UCCV ha aconseguit que persones consumidores recuperen els diners abonats de més a la seua entitat bancària per l’aplicació de la clàusula solc en les seues hipoteques. La devolució d’estes quantitats als consumidors, que han arribat fins als 20.000 € en alguns casos, han sigut recuperades a través de la mediació extrajudicial duta a terme pel departament jurídic de la Unió de Consumidors.
No obstant això, i a pesar d’estos resultats satisfactoris per als consumidors, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana manté la seua postura crítica amb el decret llei que va aprovar El Govern per a la devolució als consumidors dels diners cobrat de més per les clàusules sòl. Des d’esta associació, es va reclamar una posició més proteccionista al consumidor, sobretot tenint en compte el desequilibri de força entre ambdós parts.

En este sentit, la UCCV va sol·licitar que el procés de devolució de les quantitats cobrades indegudament per clàusula sòl als consumidors devia de ser automàtic, estant obligades les entitats bancàries a amortitzar o ingressar els diners cobrat de més al ciutadà, en un termini de dos mesos. Segons l’opinió de Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana “si s’haguera obligat a les entitats bancàries a tornar els diners de més de forma automàtica, ja estarien solucionades totes les reclamacions”.

El temps ha demostrat que el mecanisme de compensació establit en el decret llei carecía de punts fonamentals de protecció al consumidor. La labor de mediació extrajudicial de les associacions de consumidors ha sigut satisfactòria en moltes reclamacions, aconseguint que el consumidor se li reintegre els diners de forma més ràpida i gratuïta que la via judicial.

Finalment, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recomana a totes les persones consumidores que es vegen afectades a informar-se i posar-se en contacte amb les associacions de consumidors i les oficines municipals d’informació al consumidor per a comprovar la situació de cada afectat i recomanar-li la millor via d’actuació.