En la Llei d’Infància i Adolescència que s’està debatent ara mateix en Les Corts hi ha un article que regula l’absència de tasques escolars o deures per a després del col·legi. Va ser una proposta que ens van fer arribar a través dels Consells Municipals d’Infància, que en l’etapa de primària, les tasques cal fer-les a l’escola i el temps lliure està per a jugar.