Compromís

El grup parlamentari Compromís, ha presentat una proposició no de llei per instar des del parlament valencià al govern central a impulsar la construcció d’un marc legal clar i paral·lel en el que operen les noves companyies de transport de persones com ara Uber o Cabify sense fer competència deslleial als taxistes.

Segons explica la diputada de Compromís Belén Bachero “s’ha d’exigir a estes companyies requisits similars als exigits als taxistes per a operar en territori espanyol en condicions d’igualtat. Així mateix reclamem que  es flexibilitze la normativa del sector del taxi per a que els taxistes puguen competir en igualtat de condicions amb aquestes empreses”.

Per a Compromís la irrupció fa dos anys, d’aquestes noves empreses publicitades com “col·laboratives”, però que amaguen noves pràctiques empresarials de les quals obtenen benefici els seus accionistes, com qualsevol altra empresa, va suposar un atac directe a la línia de flotació d’un sector que empra en l’estat espanyol a més de 70.000 persones. Esta entrada es va produir, en gran part, per l’existència de buits legals que han generat inseguretat jurídica tant en els ciutadans com en els treballadors i treballadores del sector que veuen com aquestes plataformes poden oferir preus més atractius als consumidors per no veure’s sotmesos a les mateixes i estrictes regulacions que ells.

Les exigències del sector

El sector del taxi el que exigeix es la eliminació dels avantatges fiscals per a les VTC, com son l’IVA reduït del 10%,  la supressió de la “habituabilitat” que els permet operar fora del territori, una identificació homogènia de les VTC i la prohibició de l’especulació amb la compra de llicencies VTC.

El problema empitjora després de l’últim pronunciament del Tribunal Suprem que obri la porta a donar 10.000 llicencies més d’Uber i Cabify i els taxistes han entrat en guerra contra aquestes grans empreses i contra el Ministeri, fent pressió perquè el que no volen és que les VTC continuen multiplicant-se i  el pronunciament del Suprem implica tot el contrari.

“Per això –ha afegit Bachero- en la nostra iniciativa parlamentària plantegem que es respecte la limitació que estableix la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT) i el seu Reglament (ROTT)  de 2015 on es fixa la limitació d’una llicencia de VTC per cada 30 taxis”.

Propostes del grup parlamentari
Així mateix Compromís proposa que el Ministeri de Foment desenvolupe en el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres “les condicions aplicables a les VTC en relació amb l’origen, destinació o recorregut dels serveis” per a regular així els àmbits pels quals puguen circular, acabant amb l’absoluta liberalització en la que operen. Que es fixen mecanismes o mesures que permitisquen controlar el sector de les empreses de VTC, des de les diferents autonomies per a equiparar els dos sectors en drets i obligacions. I que els ajuntaments  exigisquen en els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) una segona llicència concedida per la Comunitat per a prestar servei de “transport urbà”, exigint així una “autorització de funcionament específica” per a operar en el nostre territori .