Sucesiones

El grup parlamentari de Ciutadans (Cs) en Les Corts Valencianes ha registrat 51 esmenes parcials a la llei d’acompanyament dels pressupostos entre les quals destaca la petició de rebaixa dels impostos de successions i donacions i de patrimoni.

Concretament, segons ha explicat el diputat responsable d’Hisenda, Tony Woodward, Cs demana que augmentar el mínim exempt de l’impost de successions de 100.000 euros a un milió per a grup I i II, és a dir, per a descendents, ascendents i cònjuges. A més, en el cas de l’habitatge habitual, Cs proposa que la reducció de l’impost s’ha amplie del 95 per cent al 99 i que també es puguen beneficiar parents de segon i tercer grau que hagen conviscut amb la persona.

En el cas de les empreses, tal com ha avançat Woodward, Ciutadans reclama que “totes les empreses, i no solament les de reduïda dimensió, puguen acollir-se a la reducció de l’impost si continuen amb el negoci”. Sobre el de donacions, l’esmena de Cs va en la línia de recuperar la bonificació per parentiu que s’havia eliminat fins als 150.000 euros. Respecte al de patrimoni, Cs demana pujar el mínim de 600.000 a 700.000 euros.

“L’objectiu de Cs és harmonitzar aquest impost als nivells de la resta de Comunitats Autònomes”, ha assenyalat el diputat, al mateix temps que ha defensat que “quan se solucionen els problemes d’insuficiència de recursos derivats principalment del sistema de finançament autonòmic, la voluntat de Cs és que se suprimisca aquest impost per a les classes mitjanes i que es deixe de penalitzar l’estalvi de les famílies”.