accidentes

Cada any a la ciutat de València es registren més de 10.000 accidents i delictes el que suposa una mitjana de 27 parts diaris que han de registrar-se i emmagatzemar-se en la Unitat d’Atestats, segons arreplega l’últim Pla de Seguretat Viària.

Un dels apartats que suscita major interès és el referent a la gestió d’accidentalitat de la Policia Local, organisme responsable de registrar i emmagatzemar les dades dels accidents de trànsit que esdevenen en entorn urbà i els pobles de València. La Policia Local recapta informació classificada en una sèrie de camps inclosos dins del propi part, que després es transcriu de forma manual a un full de càlcul.

Una vegada la informació de l’accidentalitat es consolida en la base de dades, la Policia Local utilitza aquestes mateixes dades per a realitzar anàlisis sobre les causes d’accidentalitat a la ciutat. Posteriorment la Policia Local comparteix les conclusions d’aquestes anàlisis amb el Servei de Mobilitat a través d’unes reunions periòdiques que es mantenen amb la Secció de Regulació del Trànsit i amb la Secció de Senyalització, en la qual s’estudien conjuntament possibles mesures de millora d’aquells punts en els quals es registren més accidents.

Pla dels punts amb major índex d’accidents de València.

Quins són els trams més conflictius del trànsit a València?

Des de 2012 fins al primer semestre de 2017 s’ha observat que on major nombre de sinistres es registren és en la seua majoria a grans avingudes amb una disposició tipus glorieta. Cal destacar els següents creus:

  1. Avinguda Germans Machado amb l’Avinguda Joan XXIII i l’Avinguda Llevant U.D., que registra un total de 242 accidents.
  2. Plaza Zaragoza, on conflueixen el Passeig Albereda i l’Avinguda Aragó amb 217 accidents.
  3. Avinguda Pio XII amb l’Avinguda Campanar, al costat del tall Inglés de Nuevo Centro amb 199 accidents registrats.
  4. Avinguda del Cid amb l’Avinguda Tres Cruces i el Carrer Nou d’octubre amb 181 accidents.
  5. Avinguda Blasco Ibáñez amb l’Avinguda Cardenal Benlloch i el Carrer Clariano, que registra un total de 161 accidents.

¿Qué significan las matrículas azules que ya circulan por las calles de Valencia?