sanidad

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha elaborat l’informe ‘Desigualtats en salut en la Comunitat Valenciana’, el principal valor de la qual és que mostra el marc general a partir del qual s’han d’anar orientant les estratègies de la conselleria per a avançar cap a l’equitat.

Es tracta del primer informe de l’Observatori Valencià de Salut (OVS!), entre les funcions del qual s’inclou la de repetir periòdicament informes específics, a fi d’orientar les polítiques d’equitat en salut i poder avaluar-les en el temps. En aquest cas es traça una anàlisi epidemiològica d’indicadors i determinants de la salut en la Comunitat Valenciana entre els anys 2000 i 2015, prenent com a base els següents eixos de desigualtat: territori, gènere, edat, lloc d’origen, nivell d’estudis i situació laboral.

“Aquest document proporciona, per primera vegada en la Comunitat, una mirada necessària sobre els determinants socials i el seu impacte sobre la salut. L’anàlisi sistemàtica d’aquestes dades ens permetrà avaluar en el futur l’efecte de les accions que impulsem des del Consell, i identificar noves necessitats d’acció”, assenyala la consellera Ana Barceló

L’informe, elaborat des de la direcció general de Salut Pública, reflecteix que l’esperança de vida en la Comunitat és de les més altes d’Europa, amb una mitjana de 82,3 anys (85,1 les dones i 79,5 els homes). I apunta que des de l’any 2000, ha augmentat en 3,2 anys per a tots dos sexes. En general, les majors esperances de vida es presenten a les comarques de la costa alacantina, l’interior de Castelló i el Baix Maestrat. En les grans ciutats, Elx té la més alta per a homes (76, 98) i Alacant per a dones (83,04).

Però en el cas de les grans ciutats, s’aprecien diferències de fins a cinc anys en l’esperança de vida segons el barri de residència, que expressen diferències socioeconòmiques que repercuteixen en el nivell de salut. L’informe presa com a exemple un viatge de la línia 4 de Metrovalencia, i reflecteix una diferència en l’esperança de vida en homes de 5,8 anys entre dos de les seues parades: La Cadena, en el Districte Marítim, amb 73,4 anys, i Pont de Fusta, amb 79,2 anys.