La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat el procés d’informació i consulta pública dels programes de Paisatge del litoral de Vinaròs i Benicarló, de l’Albufera de València, del litoral de Gandia i del litoral d’Alacant-Elx, segons publicava aquesta setmana el Diari oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Durant un període de 45 dies els agents socials i la ciutadania en general podran realitzar aportacions, suggeriments i al·legacions a fi de millorar el contingut d’aquests. Els Programes de Paisatge tenen com a principal comès el disseny i l’execució de la Via Litoral, que és un itinerari verd per al trànsit de sistemes de mobilitat sostenible per als vianants i ciclista que discorre des de Vinaròs fins al Pilar de la Foradada.

Els programes detallen els projectes necessaris per a qualificar paisatgísticament el territori, suprimir impactes ambientals i unes normes d’integració paisajistica de les edificacions.

Litoral de l’Albufera

El programa de paisatge del litoral de l’Albufera planteja les següents accions: definició del traçat de la Via Litoral per l’Albufera, integrant els recorreguts ja existents, dotant-los d’homogeneïtat, així com de les seues connexions transversals amb els elements de major valor ambiental, cultural i paisatgístic. Es tracta de potenciar itineraris emblemàtics com l’accés al Palmar i la recuperació del Camí del Tremolar.

En el primer cas, la proposta estudia la reconversió integral de la carretera d’accés al Palmar, transformant-los en un itinerari compatible per a ciclistes i vianants, l’extensió de la Reserva Natural del Racó de l’Olla, i la regeneració de les zones agrícoles degradades i la seua connexió amb els sistemes hídrics.

En el segon cas destaca la recuperació del camí històric entre Pinedo i Castellar-l’OLiveral (Camí del Tremolar), proposant l’habilitació d’una senda ciclista i per als vianants seguint el traçat d’aquest camí, posant en valor el patrimoni agrícola i paisatgístic en el context del Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta.

L’últim àmbit destacable d’aquest programa és la integració paisatgística dels entorns urbans de El Saler i del Perellonet. En el primer cas, es tracta de millorar la connexió port-platja, integrant en el bosc mediterrani els espais i equipaments d’ús públic i la utilització del pas elevat com a punt d’observació de l’Albufera.

El segon projecte és el denominat parc lineal del Perellonet, que permeta una transició amable amb el Parc Natural, la continuïtat dels itineraris ciclistes i l’habilitació de punts de venda de productes de l’horta com a finestres a l’Albufera.