L’autovia de El Saler es transformarà en un bulevard verd amb un carril únic de circulació

L'objectiu és traçar la Via Litoral, un itinerari verd per al trànsit de mobilitat sostenible que travesse tota la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat el procés d’informació i consulta pública dels programes de Paisatge del litoral de Vinaròs i Benicarló, de l’Albufera de València, del litoral de Gandia i del litoral d’Alacant-Elx, segons publicava aquesta setmana el Diari oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Durant un període de 45 dies els agents socials i la ciutadania en general podran realitzar aportacions, suggeriments i al·legacions a fi de millorar el contingut d’aquests. Els Programes de Paisatge tenen com a principal comès el disseny i l’execució de la Via Litoral, que és un itinerari verd per al trànsit de sistemes de mobilitat sostenible per als vianants i ciclista que discorre des de Vinaròs fins al Pilar de la Foradada.

Els programes detallen els projectes necessaris per a qualificar paisatgísticament el territori, suprimir impactes ambientals i unes normes d’integració paisajistica de les edificacions.

Litoral de l’Albufera

El programa de paisatge del litoral de l’Albufera planteja les següents accions: definició del traçat de la Via Litoral per l’Albufera, integrant els recorreguts ja existents, dotant-los d’homogeneïtat, així com de les seues connexions transversals amb els elements de major valor ambiental, cultural i paisatgístic. Es tracta de potenciar itineraris emblemàtics com l’accés al Palmar i la recuperació del Camí del Tremolar.

En el primer cas, la proposta estudia la reconversió integral de la carretera d’accés al Palmar, transformant-los en un itinerari compatible per a ciclistes i vianants, l’extensió de la Reserva Natural del Racó de l’Olla, i la regeneració de les zones agrícoles degradades i la seua connexió amb els sistemes hídrics.

En el segon cas destaca la recuperació del camí històric entre Pinedo i Castellar-l’OLiveral (Camí del Tremolar), proposant l’habilitació d’una senda ciclista i per als vianants seguint el traçat d’aquest camí, posant en valor el patrimoni agrícola i paisatgístic en el context del Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta.

L’últim àmbit destacable d’aquest programa és la integració paisatgística dels entorns urbans de El Saler i del Perellonet. En el primer cas, es tracta de millorar la connexió port-platja, integrant en el bosc mediterrani els espais i equipaments d’ús públic i la utilització del pas elevat com a punt d’observació de l’Albufera.

El segon projecte és el denominat parc lineal del Perellonet, que permeta una transició amable amb el Parc Natural, la continuïtat dels itineraris ciclistes i l’habilitació de punts de venda de productes de l’horta com a finestres a l’Albufera.