L’Ajuntament d’Albal ha iniciat una campanya d’informació i sensibilització sobre neteja i sostenibilitat del poble. Una de les principals preocupacions ciutadanes plasmades en el diferents procesos de participació.

Entre les primeres mesures que s’han adoptat, destaca el canvi d’ordenances municipals de convivència ciutadana, bon govern, neteja viària i recollida de residus sòlids i tinença i protecció d’animals.

I com a mesures més significatives, l’obligació per als propietaris de gossos de portar utensilis com a borses o similar per a la neteja d’excrements dels seus animals, sent obligatori dur recipients amb líquid per a diluir-ho. També es posa l’accent en l’obligació de dipositar les borses de brosses degudament tancades i en l’horari establit en els contenidors corresponents. Altra de les mesures serà l’augment del personal i dels serveis de recollida de brossa i neteja viària.

L’objectiu també es aconseguir la col·laboració ciutadana per a mantenir el poble en perfectes condicions. En difinitiva, que la convivència, higiene i bona imatge a la via pública vagen de la mà