AbanicoCom es fa un palmito o ventall? Quins tipus de ventalls hi ha, en quins materials es fan? Què es el ‘país’, el ‘varillatge’ o la ‘cabera’ del palmito? Quines són les fustes més utilitzades en l’elaboració dels palmitos?

Totes aquestes preguntes, i moltes altres més, s’intentaran respondre amb definicions concretes en un lèxic específic. I es que, el Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA) i  l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) estudien elaborar un vocabulari del palmito de l’A a la Z, en valencià, i que arreplegue totes les paraules relacionades amb aquest ofici.

Així, es pretén recuperar un lèxic popular  d’un ancestral ofici, que únicament es manté viu i actiu a Aldaia i la comarca de l’Horta Sud.

De fet, diversos acadèmics de l’AVL han visitat, recentment, el MUPA per conèixer de primara mà el món del palmito i ultimar els detalls per a l’esmentat projecte lingüístic.

A més, en l’elaboració del vocabulari específic es realitzarà en diverses fases, per a la qual cosa el MUPA vol comptar amb la col.laboració, a més dels germans Blay Villa, dels palmiters més veterans el Gremi de Mestres Palmiters de València i de la ‘Asociación de Artesanos Abaniqueros de Aldaia’.