jornada
Candidatos a la Generalitat Valenciana: Rubén Dalmau (Unides Podem-EU), Toni Cantó (Ciudadanos), Mónica Oltra (Compromís), Ximo Puig (PSPV-PSOE) e Isabel Bonig (PPCV).

Este diumenge 28 d’abril la Comunitat Valenciana es juga molt i és que a més de les eleccions generals ací també es decidirà l’hemicicle de Les Corts Valencianes. En aquesta jornada són 3.657.109 ciutadans de tota l’autonomia els que estan cridats a les urnes encara que de tots ells hi ha un total de 189.655 persones que han sol·licitat el vot per correu i per tant avui no hauran d’acudir a la cita electoral.

Segons la Llei orgànica del Règim Electoral General durant la jornada hi haurà a la disposició de la ciutadania 926 meses electorals distribuïdes entre 275 col·legis de la Comunitat Valenciana. En cada taula poden votar un màxim de 998 persones i un mínim de 243 que es divideixen segons criteris geogràfics.

Com es realitza l’escrutini o recompte de vots?

Una vegada acaba la votació, comença l’escrutini en les Taules. L’escrutini es realitza extraient el President, un a un, els sobres de l’urna corresponent i llegint en alta veu la denominació de la candidatura o, si escau, el nom dels candidats votats. El President ensenyarà cada papereta, una vegada llegida, als vocals, interventors i apoderats.

Segons estableix la normativa, en primer lloc s’efectua l’escrutini corresponent a les eleccions al Congrés dels Diputats i en segon lloc, de les eleccions al Senat.
Acabat el recompte, es resoldran per majoria els possibles dubtes i/o protestes que poguera haver-hi. Posteriorment, el President anunciarà en veu alta el resultat, especificant el nombre d’electors censats, el de certificacions censals aportades, el nombre de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidatura o candidat.

La Mesa fa públics els resultats per mitjà d’una acta d’escrutini, de la que donarà una còpia al representant de l’Administració i als representants de cada candidatura, als interventors, apoderats i candidats que el sol·liciten.