Cabanyal

Les obres de reurbanització de quatre travessies en la ‘zona 0’ del Cabanyal han arrancat aquesta setmana i abastaran els carrers Empar Guillem, Pescadors, Mossén Planelles, Carles Ros i Montroi, en els trams situats entre els carrers Barraca i Sant Pere.

El regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, ha explicat que «algunes passaran a ser per als vianants, aconseguint així millorar la mobilitat i la permeabilitat per als vianants cap al mar». Els treballs, inclosos en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, duraran sis mesos i compten amb un pressupost de 541.325 euros.

La reforma d’aquestes vies inclou la renovació de les calçades i voreres amb paviment de diferents textures i materials antilliscants per a fer més segura la circulació dels vianants. També es canviaran les escomeses domiciliàries, embornals i baixants amb connexions a pous de registre. A més, es crearà algun nou tram de col·lector i s’instal·laran arquetes per a connectar les baixants que no estiguen comunicades amb la xarxa de sanejament.

Pla de les travessies del Cabanyal.

D’altra banda, es construiran pasantes per al servei d’enllumenat públic i escocells, amb les seues respectives boques de reg, on posteriorment es plantarà nou arbrat. Quant al mobiliari urbà, es col·locaran forquetes per a contenidors i papereres i s’actualitzarà la senyalització vertical i horitzontal.

«Amb estes obres es completa gran part del compromís urbanístic amb el Cabanyal. S’han reurbanitzat multitud de carrers, al que li seguiran places com la de Llorenç de la Flor o del Rosario», ha recordat Sarrià. «A més, en breu s’aprovarà el Pla Especial de Protecció del Cabanyal-Canyamelar (PAC), que enterra per sempre la prolongació de Blasco Ibáñez i definirà el futur del barri des del diàleg amb la gent que ho habita».

Valencia instalará un nuevo parque junto al Puerto