vuelta

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha realitzat un estudi per a conèixer la previsió de despeses amb la volta al col·le aquest mes de setembre. Les dades que llancen aquest informe varien notablement en funció del tipus de col·legi en el qual està escolaritzat l’alumne, ja siga públic, concertat o privat.

Els principals conceptes que configuren la despesa de la volta al col·legi són els uniformes, material, menjador, llibres, i transport. No obstant això, en funció del col·legi les persones consumidores hauran de fer front a totes aquestes despeses o només a alguns. En aquest sentit, el cost de la volta al col·legi pot oscil·lar des dels 220€ als 1890€ en la Comunitat Valenciana que pot arribar a desemborsar en la primera mensualitat incloent també matricula.

Per tant, el desemborsament econòmic mitjà a realitzar durant el mes de setembre per a la volta al col·legi és de 220€ en un col·legi públic incloent el cost de menjador i els materials necessaris; 725€ per a un concertat tenint en compte el cost de l’uniforme, transport, menjador i materials escolars; a aquests imports caldria afegir el cost dels llibres en el cas de no participar en la Xarxa llibre, que de mitjana oscil·la entre els 170€ als 300€ en funció del curs.

En el cas del col·legi privat, el desemborsament econòmic és molts més elevat, ja que a totes aquestes partides cal afegir la mensualitat que de mitjana està al voltant dels 450€, depenent del col·legi i el curs. En alguns centres, i per a alumnes nous solen tenir una quota d’inscripció o matrícula. Per tant, a aquests imports cal sumar habitualment el transport 135€, el menjador 125€, els llibres de text, uniforme, material, assegurances i altres serveis complementaris.

RECOMANACIONS TORNADA Al COL·LE

  1. És convenient portar un control de les despeses relacionades amb la volta al col·le.
  2. Cal repassar tot el material escolar que tenim a casa i fer una llista del que realment necessitem.
  3. No comprar tot el material alhora en el mateix establiment, ja que pot haver-hi variacions de preus d’uns llocs a uns altres. Sempre cal comparar entre establiments, si ho fem a través d’internet serà més fàcil.
  4. Anar amb compte amb el tipus d’ofertes “porte’s 3 i pague 2 “que són habituals en aquestes dates, ja que acabarem adquirint més material del que realment necessitem.
  5. No cal deixar-se portar pels desitjos del menor, al qual a més cal inculcar valors com el respecte i la conservació dels seus útils de treball.
  6. Fugir de les marques o dels productes escolars amb recursos publicitaris. Aquest tipus de recursos de màrqueting suposen un increment del preu del producte final.
  7. Quant a la roba i calçat, és convenient traure partit de tot el que pugues de l’any anterior i amb una llista amb el necessari aprofita el que encara quede de rebaixes a comprar el que necessites.
  8. En cas d’utilitzar uniforme, revisar la roba d’altres anys per a comprovar aquelles peces que poden continuar utilitzant-se, adquirir els packs de samarretes, calcetins i altres ofertes que sale més econòmic.
  9. No acudir a crèdits ràpids per al finançament de les despeses de la volta al col·le ja que aquest tipus de préstecs tenen uns alts interessos que poden posar en escac l’economia familiar.