La senyoreta Victoria Soler Sabmartín, pertany a la falla Falla Xiva Francisco de Llano, és preseleccionada i candidata aspirant a component de la cort d’honor 2018 per part del Sector de Patraix.

Més informació de falles: www.vivelasfallas.es