L’alcalde de València, Joan Ribó, i el de Torrent, Jesús Ros, han signat este matí a l’Alcaldia el protocol general d’actuació entre l’Ajuntament de València i el de Torrent per a la implantació d’un refugi d’animals de titularitat pública i ús conjunt per a les dos poblacions. La signatura ha comptat amb la presència de la regidora de Benestar Animal de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, i els regidors de l’Ajuntament de Torrent, Pau Alabajos i David Baviera. Tots ells han expressat el seu desig que altres ajuntaments s’afegisquen al projecte i consoliden la dimensió metropolitana d’un servici que els municipis volen exercir en condicions cada vegada millors.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha remarcat sentir-se “molt satisfet per donar un pas avant en la defensa dels animals en la nostra ciutat. L’administració ha de ser conscient de la rellevància que tenen els animals, també en les vides de les persones”. També ha posat l’accent en què “els dos ajuntaments més grans de l’Horta ens posem d’acord i signem este protocol”. L’alcalde ha assenyalat que el problema de l’abandonament d’animals “té un vessant supramunicipal molt clar, com en molts altres servicis, que no es poden resoldre bé des d’un sol municipi. El dels animals de companyia és un assumpte cada vegada més important per a les ciutats, i per açò hem dut a terme moltes iniciatives, des dels parcs de gossos a projectes sobre colònies felines. Volem treballar en la direcció d’oferir uns bons servicis públics i també fer economia d’escala, perquè és més fàcil poder abordar este problema conjuntament entre València i les localitats de l’àrea metropolitana, i si altres municipis se sumen millor, perquè funcionarà millor i costarà menys. Este protocol pot obrir un camí de col·laboració supramunicipal important”, ha assegurat Joan Ribó.

“Volem resoldre un problema que tenim tots els ajuntaments, i les actuacions que ara iniciem ens possibilitaran poder treballar conjuntament per a comptar amb un espai públic on cuidar els animals abandonats, tractar-los amb dignitat i facilitar la seua adopció”, ha afirmat l’alcalde de Torrent, Jesús Ros, minuts abans d’estampar la seua signatura sobre el document. “La nostra idea és que en el futur altres municipis de l’àrea metropolitana, si així ho consideren oportú, puguen adherir-se a este projecte que comença hui amb la signatura del protocol per a buscar-ne la localització, decidir la dimensió que ha de tindre per a poder atendre tota l’àrea metropolitana, resoldre les qüestions legals i, al final, acabar tenint un espai digne amb gestió pública i que done solució a un problema que és cada dia més greu en tots els ajuntaments.”

CANVI DE PARADIGMA

“Hui fem un pas de gegant en la defensa del benestar dels animals en tota l’àrea metropolitana”, ha manifestat Glòria Tello, regidora de Benestar Animal. “A València tenim necessitat d’ampliar les actuals instal·lacions, que són totalment insuficients, i açò s’ha de fer des d’allò públic, perquè entenem que la musculatura de les administracions ha d’estar també al servici dels animals que compartixen la ciutat amb nosaltres”. Igualment ha assenyalat que “la col·laboració interadministrativa repercutix en la millora de la qualitat de vida. Si creem sinèrgies entre municipis arribarem a la millor solució possible per als animals, que és tindre instal·lacions dignes que compten amb tot el que ells necessiten i poder garantir una defensa dels seus drets; canviar el paradigma que fins ara existia quant al tractament dels animals abandonats”.

En este protocol s’assenyala, per part de l’Ajuntament de València, que “per a l’adequada prestació d’eixe servici és necessari disposar d’instal·lacions adequades per a la guarda d’animals que complisquen les condicions exigides”, per a referir-se a continuació al fet que l’Ajuntament de València, “a la vista de les dificultats per a l’ampliació de les actuals instal·lacions, està interessat en la ubicació de noves instal·lacions en els terminis i amb les característiques que garantisquen una prestació òptima del servici”.

Per la seua banda, l’Ajuntament de Torrent, que també presta el servici de recollida d’animals abandonats i en situació de risc en l’exercici de les seues competències en matèria de protecció de la salut pública, manifesta el seu interès de disposar d’instal·lacions “que garantisquen la proximitat, l’excel·lència i l’eficiència en la prestació del servici”.

En el document s’afirma que es tracta d’un protocol que té “la voluntat de les dos administracions d’actuar amb un objectiu comú”, sobre la qual s’abunda en les dos primeres clàusules on tots dos ajuntaments manifesten el seu interès de disposar d’un centre de recollida d’animals de titularitat pública “que permeta l’adequada ampliació de les instal·lacions actuals”, en el cas de València. Per part de l’Ajuntament de Torrent es puntualitza l’interés de disposar d’un centre “en un àmbit territorial adequat a criteris de proximitat, eficàcia i excel·lència en la gestió”.

Els dos ajuntaments, València i Torrent, manifesten la seua voluntat de “portar a terme un estudi de necessitats que permeta dimensionar adequadament les instal·lacions necessàries per a la prestació del servici per ambdós parts, així com determinar les localitzacions més adequades per a la seua instal·lació i l’anàlisi de la viabilitat jurídica, econòmic i tècnica de la gestió conjunta del centre.”