trasvase

El transvasament de conca del Tajo al Segura és des de hui una realitat i és que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat l’ordre del Ministeri d’Agricultura en la qual s’autoritza a transferir un total de 60 hectòmetres cúbics d’aigua en els mesos d’abril, maig i juny (20 hm3/mes) a través de l’aqüeducte que uneix tots dos rius.

Després de l’anunci del Ministeri el passat dia 3 d’abril, la consellera d’Agricultura, Elena Cebrián, va donar la “benvinguda” a l’arribada d’aigua del Tajo al sud de la província d’Alacant. Cebrián va celebrar la recuperació dels embassaments de capçalera que permeten esta esperada transferència d’aigua, però va recordar que es tracta d’un complement dels recursos hídrics que la Comunitat Valenciana precisa.

Segons la normativa del transvasament, cada transferència inclou un 25% per a consum de boca i la resta per a reg. A la província d’Alacant correspon aproximadament la tercera part. La consellera va assenyalar que el transvasament s’ha d’integrar en una combinació dels disponibles per a satisfer les necessitats hídriques de la Comunitat Valenciana de manera sostenible.

Aqueixa política de combinació de fonts inclou la modernització de regadius, la reutilització d’aigua depurada, mesures que està aplicant la Generalitat Valenciana, així com la dessalinització, que constitueix una de les reivindicacions permanents davant el Govern d’Espanya.

A més, la consellera va declarar que els regantes del sud d’Alacant afronten amb preocupació els períodes de sequera, que cada vegada són més intensos, i per açò va reclamar al Govern Central major implicació amb el sector agroalimentari valencià, recolzant les inversions pendents i abordant la planificació hidrològica amb solucions i propostes sostenibles que integren els indicadors del canvi climàtic.