El transporte público valenciano se reinventa: así serán los nuevos bonobuses

València pretén fer un pas al capdavant en la innovació del transport públic. La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, destinarà 2,8 milions d’euros per a implementar noves formes de pagament i oferir informació en temps real en la xarxa de MetrobusL’objectiu és millorar l’accessibilitat i l’ús del transport públic en l’àrea metropolitana de València.

L’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) ha presentat als Fons Europeus Next Generation un nou projecte. Aquest pretén dissenyar i implantar un nou sistema de venda de bitllets basat en compte (ABT); i un sistema d’ajuda a l’explotació i informació de persones passatgeres (SAEIP).

Amb l’objectiu de renovar la tecnologia del transport de viatgers en aquesta àrea, “s’incorporaran avanços que permetran fer un seguiment eficaç i fiable el nivell del servei prestat. Es podrà disposar d’informació centralitzada per a millorar la informació a les persones usuàries i disposarem de mitjans de pagament innovadors que faciliten l’ús diari del transport públic”, ha explicat el conseller de Política Territorial, Arcadi España.

“Per al Govern valencià és essencial que els veïns de València i dels municipis que l’envolten disposen d’una xarxa de transport moderna i àgil que oferisca la possibilitat de realitzar desplaçaments d’una forma més senzilla i sostenible”.

TARGETES, MÒBILS I RELLOTGES COM A BITLLETS DE TRANPORTE

El projecte presentat al finançament europeu inclou Sistemes d’Ajuda a l’Explotació i Informació (SAEIP) per als autobusos de Metrobus. Aquest permetrà des del punt de vista dels viatgers millorar la qualitat del servei. Amb ell es facilitarà informació en temps real del pas per les parades a través d’aplicacions mòbils, pàgina web i punts de parada. D’aquesta manera, es podrà millorar la planificació i es reduirà el temps de viatge de les persones usuàries.

Així mateix, s’ha proposat la implantació d’un nou sistema de venda de bitllets basat en compte (ABT). Aquest sistema possibilitarà la utilització de diferents alternatives per a l’accés i pagament al sistema de transport públic. Es podran utilitzar targetes sense contacte; telèfons mòbils; rellotges intel·ligents (codi QR i NFC); i targetes bancàries sense contacte (EMV), entre altres.

El sistema estarà integrat en una aplicació. Allí la persona usuària podrà optar per carregar diners (com un moneder) o assignar un compte bancari. D’aquesta manera, les validacions en qualsevol mitjà de transport públic valencià (metre, autobús o tren de rodalia) es realitzaran amb qualsevol sistema definit anteriorment. A més, els càlculs de pagament es faran de manera intel·ligent en el núvol. Això permetrà aplicar tarifes individuals, setmanals o mensuals adaptades al perfil del viatger.