Tejido comercial

L’Ajuntament de Torrent ha signat el contracte per a la redacció d’un Pla Estratègic d’Impuls i Modernització del Teixit Comercial de Torrent, que contempla els fonaments i les mesures necessàries per a l’impuls, la modernització i revitalització del teixit comercial (comerç, servei i hostaleria) de la ciutat. La iniciativa determinarà el model comercial més adequat per a afavorir el paper que el comerç ha de tenir sobre el municipi, amb el que s’aconseguirà “oferir millors serveis, així com posicionar a Torrent en una situació d’avantatge enfront d’altres localitats, convertint-la en una ciutat comercialment atractiva”, ha assenyalat el regidor de Recursos i Modernització, Andrés Campos.

El projecte, integrat en el Pla Director Smart City de la EDUSI i cofinançat amb fons europeus FEDER, descriurà, en primer lloc, la situació actual del teixit comercial de la ciutat (característiques i estructura), així com els aspectes socials, econòmicocomercials, urbanístics i uns altres que incideixen en el desenvolupament comercial del municipi. De la mateixa manera, contemplarà una anàlisi dels hàbits de consum i compra de la demanda potencial de la localitat i voltants (zona d’influència comercial), així com de les tendències generals i factors que influeixen en la decisió de compra dels consumidors actuals. “El resultat de tot açò serà un diagnòstic de la situació competitiva del comerç local, identificant les seues febleses, fortaleses, amenaces i oportunitats”, conclou Andrés Campos.