Torrent

L’alcalde Jesús Ros ha fet pública la carta que ha enviat a diversos càrrecs de la Generalitat manifestant el seu malestar després d’haver detectat en alguns documents oficials que la ciutat de Torrent s’inclou en la zona geogràfica de l’Horta Oest.

En concret, la carta va dirigida al secretari autonòmic de Presidència, al secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i al sotssecretari de la Conselleria de Transparència. En ella, Ros detalla, a més, un important nombre de departaments que utilitzen aquesta denominació com el portal d’oficines de promoció i ús del valencià de la conselleria d’Educació, el portal de dades estadístiques de la conselleria d’Economia o el servei de comunicació del 112, entre uns altres.

L’alcalde recorda en la missiva que, encara havent-hi iniciatives legislatives en marxa, la realitat és que “no existeix cap norma que regule la denominació de Horta Oest” i que, actualment, “Torrent, segon municipi de la província de València, pertany a la Mancomunitat **Intermunicipal de l’Horta Sud”.
Finalment, el text demana que es respecte la consideració de Torrent com parteix integrant de la comarca de l’Horta Sud, especialment quan es tracta de la capital, atenent a les relacions creades entre les seues 21 municipis: “L’Horta Sud és una comarca consolidada, amb un patrimoni cultural i etnogràfic molt remarcable, unes característiques comunes i un potencial per desenvolupar. Són aquestes i no altres condicions les que motiven la continuïtat de l’actual organització d’aquesta terra, però aquesta defensa va lligada a la reivindicació d’una política d’àmbit metropolità”.