L’Ajuntament de Torrent, a través de la Delegació d’Educació, ha convocat les beques per al curs 2017-2018. Un total de 80.500 euros repartits entre: educació infantil de segon cicle (22.000 euros), educació primària (28.000 euros), educació secundària obligatòria (24.000 euros), educació d’adults (3.000 euros) i música i dansa (3.500 euros).

Les ajudes estan destinades a l’adquisició de material didàctic, preferentment, i de llibres de text per a l’alumnat de centres sostinguts amb fons públics. El termini per a presentar la documentació finalitza el 20 d’octubre.

Per a donar un millor servei als sol·licitants i facilitar l’organització de les peticions, la Delegació d’Educació ha elaborat un calendari de presentació d’instàncies segons el centre on l’alumnat curse els estudis. Este calendari està disponible en el següent enllaç:
http://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/serveis/educacio/iniciativesmunicipals/bequesajudes.html

La regidora d’Educació, Patricia Sáez, ha assenyalat que “des de l’Ajuntament treballem per a oferir diferents beques i ajudes perquè tots els estudiants disposen de les mateixes oportunitats i drets per a accedir al sistema educatiu torrentí.”

Preferiblement, les beques es poden sol·licitar per via telemàtica a través de l’enllaç: https://www.torrent.es/portalciudadano/tramites/tramite.do?formaction=btshow&lang=ca&t=723#no-back-button.

O de manera presencial en la Delegació d’Educació, carrer de Ramón y Cajal, 7 – planta baixa, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, fins al 20 d’octubre. S’han de seguir, preferentment, les dates establides en el calendari de presentació de sol·licituds.