Así es el nuevo uniforme Mercadona
Así es el nuevo uniforme Mercadona

Mercadona, amb l’objectiu de protegir la salut i seguretat dels nostres clients i treballadors, ha pres mesures davant la situació d’estat d’alarma. També estan encaminades per a assegurar el proveïment de les botigues. Mitjançant megafonia i els mateixos treballadors aniran informant els clients de les novetats. També han posat cartells i informen per les xarxes socials.

Els clients de Mercadona deuran acudir solos, únicament una persona a realitzar la compra, no en família, amb xiquets o en grups. No han d’acudir a realitzar la compra persones que formen part dels grups de risc; ancians o persones amb malalties cròniques.

Recomanen espaiar la compra al llarg del dia i no a l’hora d’obertura de l’establiment de Mercadona al qual anem. Amb això, hi ha garantia de poder atendre a tots els clients cada dia.

Per solidaritat, realitzar la compra amb agilitat i rapidesa. No emmagatzemar innecessàriament productes. El subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit. Pagar preferentment amb targeta i evitar l’ús de diners en efectiu.

Cada supermercat de Mercadona controlarà l’aforament i se senyalitzarà la distància mínima exigida entre persones. La responsabilitat d’ordenar l’aforament interior de la botiga serà del responsable de l’establiment i, si escau, de la persona o de l’agent de seguretat privada designat per ell.

Cada establiment tindrà concretat l’aforament màxim que garantisca la distància preventiva d’1 metre entre qualsevol persona. Així mateix, comptarà amb l’aforament màxim permès, complint amb la normativa de manera que no es permetrà l’accés una vegada complet aquest aforament, mentre no abandonen l’establiment altres clients.

En la via pública d’accés a cada supermercat estarà marcada una distància mínima d’1 metre per a les persones que esperen el seu torn d’entrada.

Garantit el proveïment

Les botigues romandran proveïdes reforçant i garantint el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, tal com ja va indicar el seu president Juan Roig. Amb l’objectiu de protegir la seguretat alimentària, no s’admetran, en cap cas i en cap concepte, devolucions de producte.

Així mateix, Mercadona ha adoptat mesures internes per a reforçar la salut i seguretat de les seues treballadors. Entre les quals es troba la lliurament per l’empresa dels utensilis d’higiene i prevenció necessaris, i l’adopció dels criteris específics respecte a la salut.