coronavirus test

Des que va arribar el coronavirus a Espanya a la fi de febrer, s’han utilitzat les proves PCR per a detectar si hi ha Covid-19 en l’organisme o no. No obstant això, a aquesta tècnica se li han sumat els test de diagnòstic ràpid, que porten dies distribuïts pel país. Però, com funcionen i en què es diferencien de les PCR?

La PCR (sigles en anglès de Reacció en Cadena de la Polimerasa) és una prova que permet detectar un fragment del material genètic d’un patogen o microorganisme. S’està utilitzant en aquesta pandèmia del coronavirus, però també s’ha usat en altres crisis de malalties infeccioses.

Aquesta tècnica és complexa d’utilitzar. Necessita personal preparat, té una alta especificitat i sensibilitat, i és precoç, perquè es detecta virus en les primeres fases de la infecció respiratòria. S’usa en nombrosos hospitals, centres d’investigació i universitats.

Els nous test ràpids

Ara s’han posat en marxa els test de diagnòstic ràpid. Es tracta d’una segona bateria de tècniques, que permeten saber si hi ha virus o no en 10-15 minuts. Aquesta és una de les principals diferències, ja que la PCR tarda diverses hores. L’altra gran diferència és que aquesta tècnica es pot utilitzar des del domicili particular.

Inmaculada Casas, del Comitè Científic Tècnic del Coronavirus, ha assenyalat la importància d’utilitzar tècniques més ràpides. No obstant això, no s’han utilitzat abans perquè no s’havia comptat amb un bon nombre de pacients infectats per a caracteritzar els anticossos. La PCR, com és de diagnòstic directe, s’ha pogut realitzar des del primer moment.

Una altra diferència és que els test ràpids no identifiquen l’ARN del virus, com sí que ho fa la PCR. Els test ràpids detecten anticossos produïts enfront del virus utilitzant una mostra de sang. Però també identifiquen les proteïnes del virus en les mostres respiratòries de secreció de la nasofaringe -porció de la faringe darrere del nas-.

Les condicions dels test

Encara que es pot realitzar des de casa, aquesta prova ràpida ha d’estar supervisada per un professional sanitari. Tota persona que mostre símptomes evidents de Covid-19 pot sol·licitar la prova. És a dir, si la persona té tos, febre, dificultat per a respirar i haja tingut contacte amb algú infectat.

Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, ha afirmat que l’objectiu d’aquests test ràpids és «solucionar el problema de sobrecàrrega assistencial» als centres sanitaris.

Desgraciadament, les últimes notícies sobre els test no són bones. De moment no es pot saber la dimensió real de contagi a Espanya perquè els test de la Xina no funcionen correctament. Diversos laboratoris microbiològics ho han comprovat: els resultats preliminars no són els esperats.