Arrel de l’enderrocament d’un dels seus murs amb motiu de les frotes pluges del passat 18 de setembre, el pati de Les Sitges (los Silos en castellà) va ocupar la primera plana de molts mitjans valencians. Ara bé, saben vostés espectadors de què parlem quan ens referim a aquest monument emblemàtic de la ciutat de Burjassot?

Una panoràmica de Les Sitges de Burjassot

Dins d’ella, com no podia ser d’una altra manera, podem trobar un total de quaranta-una sitges, que estan cobertes per tres vessants de pedra que serveixen per a protegir-les de l’humitat. No és d’estranyar, llavors, que les Sitges foren nomenades Monument Històric-Artístic l’any 1982.

No obstant, ni el monument ni la seua història són materia coneguda per a la majoria dels habitants de Burjassot, i menys encara per als de València.

Les autoritats visitant Les Sitges.

Com hem dit, els rencents esdeveniments, amb el derrumbament de 30M de la muralla del monument, van tornar a situar-lo al primer plànol de l’actualitat.

Per tant, ara cal que tant els Ajuntaments de Burjassot i València com la Direcció General de Patrimoni s’entenguen el millor i més ràpid per tal què la dignificació d’aquest emblema històric arribe quan més prompte possible.