Consulta Popular

La regidoria de Transparència, Comunitat i Participació presenta «Impulsa Silla», una iniciativa que naix amb la intenció d’ajudar a realitzar projectes d’activitats lúdiques i intervencions de tipus sociocultural i comunitari en l’àmbit de l’animació social i cultural al municipi i que incidisquen en el desenvolupament de la cultura i la cohesió social de la comunitat.

Les bases de la convocatòria poden consultar-se ací de forma preliminar a la convocatòria oficial definitiva per tal que qualsevol  persona tinga la possibilitat de fer aportacions i suggeriments al llarg d’un termini de 10 dies.

Respecte al procediment de concessió de les subvencions, serà el de concurrència competitiva, mitjançant procediment selectiu, on hi haurà una anàlisi tècnica de les sol·licituds presentades per establir la seua aptitud i una posterior fase de participació ciutadana on el veïnat de Silla, directament, mitjançant una Enquesta Popular, expressarà les seues preferències sobre el total de projectes prèviament aprovats i designarà així els projectes que finalment seran subvencionats.

Les propostes que es presenten a «Impulsa Silla» han de plantejar actuacions encaminades a millorar la dinamització cultural i social de la vida comunitària del municipi de Silla, incloent-hi la d’aquells col·lectius que es troben en situació de major risc d’exclusió social o en greu risc d’estar-ho.