sanciones dueño perro que no lleven bolsas

D’aquí a poquet a València serà obligatori que els amos de les mascotes isquen a passejar als seus animals amb els suficients borses de recollida d’excrements. Segons la nova ordenança de civisme a l’espai públic presentada per l’Ajuntament de València. El text se sotmetrà a un procés participatiu amb les entitats veïnals, socials, d’oci i de consumidors.

Els agents de la Policia podran establir sanció, no solament per no recollir les restes, com fins ara, sinó per no portar els materials de neteja, fins i tot encara que la mascota no hagi realitzat cap deposició. El nou text també inclou aportacions noves com els cursos educatius per a pares i mares dels menors que beguin alcohol als carrers. En el cas del fenomen del botelló, el focus de l’ordenança no s’ha posat en la il·legalitat del consum de l’alcohol en la via pública en si, sinó sobre les molèsties que d’això es deriven: sorolls, brutícia, desprotecció dels menors… Per això, s’obre la possibilitat de redimir o anul·lar les sancions previstes, i s’afegeix que, per poder reduir o eliminar aquestes sancions, també els pares o mares hauran d’assistir amb els seus fills i filles als cursos de reeducació o a les tasques de voluntariat i treball comunitari.

Respecte a la mendicitat coactiva, és a dir, persones que venen mocadors, gorrillas, netejadors de cotxes, que van acompanyades d’amenaces o intimidació, la novetat és que des de la Policia Local es donarà trasllat de la informació als serveis socials municipals del Centre d’Atenció a les Persones Sense Sostre. Es mantenen les sancions econòmiques, encara que des de la constatació que, per si soles, aquestes sancions s’han revelat ineficaces, ja que la majoria de les persones en aquestes situacions manquen de recursos. Finalment s’aplicaran sancions d’entre 750 i els 3.000 euros per a aquells que facin pintades en edificis i mobiliari urbà que no es classifiquin com a patrimoni històric.