Ansietat, depressió o estrès són malalties relacionades amb la salut mental. Segons les dades 250.000 valencians pateixen algun trastorn d’aquest tipus. La prevenció es clave per a tenir actiu el nostre cervell.

Segons els experts, cuidem el nostre cos, no fumant, fent exercici i cuidant la nostra alimentació; però moltes vegades oblidem cuidar el nostre cervell. Per a mantenir-ho en forma és necessari activar-ho des de xicotets i fins a les últimes etapes de la nostra vida.

En aquests els casos de patologies relacionades amb la salut mental és també necessària la implicació de la família. L’objectiu és protegir-se enfront del qual vinga.