Los restaurantes deberán ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse la comida no consumida
Alimentos para llevar de Canalla Bistro.

Els establiments d’hostaleria i altres serveis alimentaris hauran d’oferir als seus clients la possibilitat que es porten, sense cost addicional, el menjar no consumit. A més, hauran d’informar d’aquesta pràctica de forma visible, preferentment en la carta o menú. Pare això, hauran de disposar d’envasos aptes reutilitzables.

Així ho arreplega el projecte de Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Desaprofitament Alimentari impulsat pel Govern. El Consell de Ministres ha aprovat hui que serà la primera llei a Espanya per a combatre el desaprofitament d’aliments.

Aquesta nova normativa, que ja existeix en països com França i Itàlia, està concebuda per a reduir de la deixalla d’aliments sense consumir que acaben en el fem. A més, cerca fomentar un millor aprofitament d’aquests. Només en les llars espanyoles es tiren anualment al fem 1.364 milions de quilos d’aliments, una mitjana de 31 quilos per persona en 2020.

ELS ALIMENTS CADUCATS SERAN MÉS BARATS

La nova llei no solament afectarà a restaurants i cafeteries, també a botigues d’alimentació. Els productes amb data de consum preferent vençuda hauran de presentar-se al consumidor de forma separada i clarament diferenciats de la resta. A més, aquests productes caducats hauran de vendre’s a preus inferiors o destinar-se a la donació.

D’altra banda, els aliments no venuts però que estiguen en condicions òptimes de consum hauran de ser transformats (sucs, melmelada, etc.). De la mateixa manera, quan no siguen aptes per al consum humà hauran d’utilitzar-se com a subproductes per a l’alimentació animal; fabricació de pinsos; indústria; obtenció de compost de qualitat per a ús agrari; o per a l’obtenció de biogàs o un altre tipus de combustible.

La norma també preveu que les empreses distribuïdores d’aliments hauran d’incentivar la venda de productes amb data de consum preferent o de caducitat pròxima. Els establiments de venda al detall amb una superfície que fixaran les comunitats autònomes (mai inferior a 400 metres quadrats), hauran de fomentar línies de venda de productes considerats lletjos, imperfectes o poc estètics que estiguen en condicions òptimes de consum.

Així mateix hauran d’incentivar la venda d’aliments de temporada; de proximitat; ecològics i ambientalment sostenibles i a granel, i millorar la informació sobre l’aprofitament d’aquests.