El Servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València realitzarà esta setmana les actuacions necessàries per a convertir en zona de vianants el pont de Sant Josep. D’origen medieval i reformat en el segle XVII amb carreus i tretze arcs escarsers, el pont està qualificat com a Bé de Rellevància Local i està inclòs en el BIC Conjunt Històric de València i, per tant, en eliminar la circulació de vehicles de motor, s’afavorix la seua conservació i protecció, que es complementarà amb una actuació de restauració posterior.

.Fins ara, el pont de Sant Josep era una via més d’accés de vehicles des de Guillem de Castro cap al Pla de la Saïdia i al carrer del Doctor Olóriz, que es podia realitzar també pel pont de les Arts, situat —en el sentit del trànsit— poc més de 200 metres abans del pont de Sant Josep. Com que hi ha esta alternativa, la conversió en zona de vianants no comportarà cap restricció a l’accés de vehicles des del centre a Marxalenes i el districte de la Saïdia. Així, cap al Pla de la Saïdía en sentit Guadalaviar es podrà accedir per mitjà del gir a la dreta des del pont de les Arts, mentre que al carrer del Doctor Olóriz i al tram del Pla de la Saïdía, comprés entre el pont de San Josep i el carrer del Pare Ferris, amb la nova ordenació podrà fer-se entrant per Pare Ferris i seguint pels carrers de Gregori Gea i Màlaga.

“Durant anys, els veïns i veïnes de Marxalenes han demanat que es millorara l’accessibilitat entre el seu barri i Ciutat Vella que, estant tan prop geogràficament, no estaven comunicats per als vianants amb comoditat per l’ús per al trànsit del pont de Sant Josep. Esta primera actuació soluciona ja eixe problema i obri el camí perquè el pont es restaure definitivament amb la dignitat que mereix”, ha declarat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Mesures per a la converció

La conversió en zona de vianants de l’històric pont es posarà en marxa per mitjà d’una actuació blana, prèvia a la futura restauració. Inclourà la senyalització corresponent, mobiliari urbà i elements desmuntables, de manera que queda garantit l’accés de vehicles autoritzats i d’emergència. També es mantindrà l’accés als jardins del Túria per a vehicles de servici que hi ha actualment al costat sud del pont.

En la intersecció de Guillem de Castro amb el pont de les Arts es col·locarà, a més, senyalització informativa per a indicar l’accés per este pont al barri de Marxalenes i el Pla de la Saïdía.

Millora de l’anell ciclista

Paral·lelament, l’actuació també dignificarà l’entorn del vell llit en la part de Ciutat Vella per mitjà de la baixada a calçada del tram de carril bici que discorria sobre la vorera entre el pont de les Arts i el pont de Sant Josep. D’esta manera, s’ampliarà l’itinerari per als vianants entre els dos ponts i es dotarà este tram de l’Anell Ciclista d’un viari de doble sentit en calçada i 2,5 metres d’ample.

Bé de rellevància local

El pont de Sant Josep forma part dels “ponts històrics” de la ciutat de València. L’origen data de 1383, quan no era més que una passarel·la de fusta. Després de ser arrossegat per diverses riuades, va ser reconstruït en pedra en 1604-1607. Encara que des de llavors ha sigut objecte de diverses intervencions. seguix considerant-se un element urbà de gran valor i el catàleg vigent, integrat en el Pla Especial de Protecció dels Entorns de Béns d’Interés Cultural.