pleno-junio-17-jcf

Després de la polèmica suscitada davant de l’elaboració d’enquestes en el món faller que ha alçat bambolles pel contingut de les mateixes preguntes, ha tingut lloc, hui dimarts 13 de juny, el Ple de Junta Central Fallera.

S’ha entregat el document explicatiu de la classificació de falles per al present exercici faller i s’ha explicat que els Delegats de Sector han entregat una proposta per a les normes d’elecció de les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor.

Pere Fuset ha començat el Ple explicant que la setmana passada va mantindre una reunió amb la directiva de Junta Central Fallera a fi de posar en marxa el funcionament de la casa.

Es van a convocar cursos de formació per a nous càrrecs directius de les comissions falleres. Uns dirigits a Presidents, Secretaris i Tresorers sobre Fiscalitat Bàsica, Gestió de Drets d’Autor i Gestió de Subvencions, els dies 3 (de la falla 1 a la 200) i 4 (de la falla 201 a la 400) de juliol. Un altre curs per a Secretaris sobre Censos, Recompenses i Documents Informàtics, el 5 de juliol. I un altre sobre Incidències i Privacitat, per a Presidents i Secretaris, el 6 de juliol.

A continuació Fuset s’ha centrat en la polèmica del moment: l’enquesta. El President de JCF ha explicat que després del reconeixement de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat s’han d’abordar diversos estudis d’impacte econòmic, ambiental, turístic i sociològic.

Este últim és el que ha generat polèmica a causa de “falses informacions” i que “hui s’ha presentat en societat a l’haver acabat el treball de camp. L’objectiu d’este estudi és el de fer una radiografia sociològica, és a dir, volem saber com són, què pensen i què volen els fallers” ha declarat Fuset.

“Si volem que les Falles siguen el que vullguen els fallers, haurem de saber què volen els fallers, i per a això, la millor forma és preguntar-se’l. Esta informació serà publicada i publicada en un termini màxim de tres mesos” ha continuat Fuset.

Jordi Palanca presa la paraula per a explicar la proposta de classificació de falles. El principi fonamental de la mateixa és que cada comissió sol·licite la secció en què vol participar. JCF establirà un màxim i mínim pressupost per a cada secció, així com el nombre de comissions participants (18 falles màxim). S’amplien 4 seccions tant en falles grans com infantils, reduint 5 o 6 falles per secció, i el jurat passaria de 5 a 3 persones per secció. Els Premis d’Enginy i Gràcia tindrà dotació econòmica.

La Delegació d’Incidències informa que la Falla Montesa-Dr Marañón supera positivament la supervisió del seu primer exercici. I que s’han presentat tres sol·licituds per a falles noves de creació i vistos els informes es procedix a denegar les dites sol·licituds al no complir amb els requisits establits.

Finalment, Fuset informa que a la tardor se celebrarà una assemblea de presidents de JCF extraordinària per a abordar la celebració d’un Congrés Faller.

 

Més Informació: www.vivelasfallas.es