Tres propuestas para crear el nuevo campus universitario valenciano

Per primera vegada en la història de la Universitat de Valènciala comunitat universitària decidirà com serà la reforma del seu campus. En total existeixen tres projectes, prèviament seleccionats per un comitè d’experts. Aquests es troben exposats en els edificis de les facultats i es podran votar fins al 19 de novembre.

L’objectiu de la reforma de Tarongers és convertir-lo en un campus més sostenible. Així mateix, se cerca adaptar-ho a les necessitats de la vida diària de l’estudiantat i professorat.

Per a votar una de les tres propostes, la comunitat universitària del Campus de Tarongers rebrà un email. Aquest disposarà d’un enllaç únic de votació personal per a expressar la seua preferència per una de les tres propostes finalistes: Hèspera, Obrint Pas o Trencant en Verd.

PROJECTE 1 | HÈSPERA

Planteja un projecte en el qual els paviments siguen permeables i deixen passar l’aigua per a garantir sostenibilitat i autosuficiència. A més, cerca que la vegetació jugue un paper clau en els espais exteriors per a millorar el paisatge del campus.

El projecte també advoca per enjardinar l’àmbit comprès entre l’avinguda dels Tarongers (nord); el carrer Albalat dels Tarongers (sud); el carrer del Professor Ernest Lluch (aquest); i el carrer que separa la parcel·la de les facultats de Magisteri i Ciències Socials (oest).

La intervenció consisteix en la remodelació de dos espais representatius: la plaça de Manuel Broseta i Pont (davant la Biblioteca Gregori Maians) i la futura zona vinculada a la botiga i els edificis de nova construcció, entre el carrer de Ramon Llull i els aularis centrals.

Totes dues àrees estan connectades entre si i amb la resta de l’espai urbà mitjançant jardins en corredor. Així es genera una xarxa que enllaça les diverses facultats de costat a costat, fins i tot travessant Ramon Llull.

PROJECTE 2 | OBRINT PAS

El projecte proposa un programa d’accions per a la naturalització del Nou Campus de Tarongers de la UV a desenvolupar per etapes i basades en la teoria de la Planificació Estratègica Incremental.

L’esperit de la proposta és la obertura progressiva, continua i eficient de plataformes i espais. La finalitat és millorar les condicions dels elements naturals del campus oferint un espai més viu, habitable i resilient.

Un estratègia principal i rotunda: plantar arbrat. Plantar arbratge divers, adaptat a les condicions ambientals del campus i fer-ho sobre un sòl adequat com és el sòl estructural: drenant, estable i fèrtil. Amb la plantació d’arbratge millorem la qualitat ambiental i creem una xarxa continua de connectors biològics.

La segona estratègia distribueix nous enjardinaments en tot el campus. Aquests nous espais guanyen complexitat biològica i estructural i es diversifiquen: estrats arbori; arbustiu; herbaci i lianoide; xicotets espills d’aigua i prades. Tot sobre un sòl estructural que contribueix a la gestió hidrològica i la vitalitat vegetal.

PROJECTE 3 | TRENCANT EN VERD

Proposa una sèrie d’operacions urbanes per a transformar l’emplaçament en un lloc on ocorre la vida més enllà de l’aula, del despatx o de les estades interiors. El projecte dona suport a un buidatge del paviment ateses les diferents escales del lloc.

En les obertures generades es realitzen dos tipus d’intervenció: la disposició d’extenses zones verdes o la substitució del paviment existent. L’objectiu és crear així zones d’estar i escocells de major entitat i varietat vegetal.

A nivell global, es defineix l’eix entre els edificis situats al nord com a lloc de gran activitat i pas. A més, és l’espai d’accés als edificis principals. Aquest eix i la manera d’actuar en ell s’estén des del sector de Dret fins al de Magisteri, potenciant així la connexió entre totes dues parts del campus.

L’eix inferior entre els aularis de Dret es configura com una gran zona d’estada, de menor pas de persones, en el qual s’obri i predomina la vegetació. Es connecta la plaça de la biblioteca amb la zona del parc central component així el pulmó verd de la intervenció.