aprendizaje

Cristina Cunha, professora de la Universitat Catòlica de València (UCV), ha dissenyat una aplicació informàtica que millora l’aprenentatge de l’anglès de xiquets amb síndrome de down. El programa online, basat en sistemes de tutorización intel·ligents, es pot usar en la tablet o en l’ordinador i ha duplicat el rendiment dels alumnes de Primària amb els qui s’ha realitzat l’estudi.

Així, aquesta eina, desenvolupada específicament en la seua tesi doctoral, suposa un enfocament nou pel que fa als mètodes tradicionalment emprats. Cunha l’ha comprovat en diferents associacions de xiquets de València, Madrid i Màlaga i pretén ampliar l’edat, els continguts i els països on seguir desenvolupant la seua recerca.

El treball, defensat en la UCV, part del fet que “en la societat actual cada vegada existeix un nombre major d’individus amb síndrome de down en edat adulta en disposició d’incorporar-se al mercat laboral, situació que els exigeix disposar d’un determinat nivell d’escolarització”, ha afirmat Cunha.

És per açò que aquestes persones “haurien de formar-se seguint el mateix currículum formatiu que la resta dels alumnes, encara que de forma adaptada a les seues característiques cognitives especials. En aquest sentit, una de les assignatures obligatòries és la corresponent a l’estudi de l’idioma anglés com a llengua estrangera”, ha subratllat.

Amb el propòsit de pal·liar les deficiències en l’aprenentatge del col·lectiu, Cunha ha dissenyat aquest sistema de formació online, que s’adapta al perfil cognitiu de cada estudiant. Esta eina es diferencia d’altres d’aprenentatge multimèdia per la utilització de tècniques de tutorización adaptativa.

Així doncs, prenent en consideració les característiques comunes de l’aprenentatge de xiquets amb aquesta síndrome, aquesta experta ha demostrat que “és possible millorar l’aprenentatge d’una segona llengua, anglès en particular, en contraposició a altres mètodes que no prenen en consideració el perfil cognitiu d’aquest col·lectiu”.