Consumo fruta en los colegios

La conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural concedirà ajudes per al desenvolupament del programa de Fruita en les Escoles, que enguany prioritza el finançament de compra de fruita ecològica, de proximitat i amb segell de qualitat diferenciada reconeguda per la UE amb reglaments específics (amb garantia d’origen Dos, IGPs).

Aquest programa finança a més activitats educatives d’acompanyament per a la conscienciació del consum conscient i responsable, i per a posar en valor el paper de l’agricultor en la qualitat de l’alimentació i en la conservació del territori: preus dignes dels productes agroalimentaris, hàbits alimentaris saludables, cadenes alimentàries locals, producció sostenible i ecològica, lluita contra el canvi climàtic i balafiament d’aliments.

Est serà un dels aspectes més destacats de l’ordre que ultima la Conselleria per a definir les noves bases reguladores per a desenvolupar l’aplicació a la Comunitat Valenciana de la normativa de la Unió Europea en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet. Aquest programa destinarà 1,4 milions d’euros per al curs escolar 2017-2018.

En concret, aquesta iniciativa discriminarà positivament aquelles propostes que incloguen en la distribució, i en les propostes de mesures d’acompanyament, productes de proximitat, ecològics i emparats baix les figures de qualitat agroalimentàries diferenciades, obtingudes mitjançant fórmules més respectuoses amb el medi ambient, i tinguen com contingut la necessitat de consum de productes més saludables i lluita contra l’obesitat infantil.

De manera específica i per a aquest curs escolar, l’activitat objecte de subvenció, la convocatòria de la qual es preveu realitzar a partir del mes d’octubre, consisteix en el subministrament de fruites i hortalisses, fruites i hortalisses transformades i productes del plàtan, a l’alumnat dels centres escolars.

Les ajudes abastaran el cost dels productes subministrats en el marc del Programa i lliurats en els centres escolars per al seu consum en el centre escolar (costos d’adquisició, lloguer o arrendament financer d’equips utilitzats en el subministrament i distribució dels productes), el de les mesures educatives d’acompanyament directament vinculats a l’aplicació del programa (organització de classes de degustació, preparació i manteniment de jardins dels centres escolars, organització de visites a explotacions agrícoles i activitats similars destinades a reconectar als xiquets amb l’agricultura, costos de les mesures destinades a educar als xiquets sobre l’agricultura, els hàbits alimentaris saludables, les cadenes alimentàries locals, la producció ecològica, la producció sostenible i la lluita contra el balafiament d’aliments), així com els costos de publicitat i divulgació del programa.

En aquest sentit, la mesura s’orienta a proveïdors dels citats productes, organismes públics i privats que tinguen com a objecte social la realització d’activitats dirigides a la millora dels hàbits de consum cap a productes més saludables.

A més, una altra novetat del programa és que contempla la possibilitat de territoriatzació de la distribució, en permetre presentar sol.lictituds per lots que integren la distribució en una o diverses comarques limítrofes.

D’aquesta manera, la Conselleria d’Agricultura engega les accions previstes en 2017 per a donar compliment a la seua política de foment dels productes de qualitat diferenciada de la Comunitat Valenciana i també del primer Pla Valencià de la Producció Ecològica.