la fe de valencia

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que cada any, les malalties de transmissió alimentària afecten una de cada 10 persones que, en el cas de menors de 5 anys, poden arribar a ser mortals. Només a Espanya es registren prop de 400 brots anuals de malalties relacionades amb l’alimentació, segons l’Associació de Microbiologia i Salut (AMYS).

Segons explica Roberto Ortuño, especialista en Seguretat Alimentària d’AINIA: “els estudis sobre malalties transmeses per aliments assenyalen com a principals causes: una temperatura inadequada en la conservació, manipulació incorrecta, cocció insuficient i falta de neteja”.

Consells bàsics per a mantenir la seguretat alimentària a l’estiu

AINIA recomana seguir una sèrie de pautes, basades en les Regles de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a garantir una preparació higiènica que ens ajude a prevenir intoxicacions alimentàries produïdes per gèrmens. Entre les principals:

  • Consumisca exclusivament aigua potable. Utilitze només aigua potable per a fer gel.
  • Llave adequadament les fruites i hortalisses que vaja a consumir crues.
  • No interrompa la cadena de fred.
  • Respecte les dates de caducitat.
  • Rebutge els envasos bombats, oxidats o deteriorats.

Altres consideracions importants a tenir en compte en els mesos de calor són:

  • Vigilar les condicions d’higiene dels aliments en el moment de la compra.
  • Mantenir un adequat emmagatzematge dels aliments.
  • Bones pràctiques en la cuina.