Aquestes són les 3 xiquetes i les 3 senyoretes que han resultat preseleccionades en la jornada del dissabte 1 de juliol per part del sector Russsafa “A”, en la segona nit de fira de Julio en els pavellons del llit del riu Turia.

Més informació de falles: www.vivelasfallas.es