Aquestes són les 3 xiquetes i les 3 senyoretes que han resultat preseleccionades en la jornada del divendres 7 de juliol per part del sector La Roqueta-Arrancapins, en el segon finde de fira de Julio, en els pavellons del llit del rio Turia.

Més informació de falles: www.vivelasfallas.es