paternidad

En el primer semestre de l’any s’han tramitat més de 1.700 prestacions de paternitat enfront dels permisos de maternitat gestionats en la Seguretat Social en la Comunitat Valenciana, una tendència que ha anat augmentat des de 2017. Concretament en aquests primers mesos de 2019 s’han tramitat 13.793 permisos de paternitat enfront dels 12.076 de maternitat, la qual cosa suposa una diferència de1.717.

Enguany contínua la tendència que es va iniciar en 2017, primer exercici en què va haver-hi més homes (26.109) que dones (25.998) que van percebre la prestació per naixement de fill/a. Respecte al primer semestre de 2018, s’ha produït un increment d’un 11,7% dels permisos de paternitat i al mateix temps un descens d’un 1,5% en els permisos de maternitat.

Aquest fenomen es produeix en les tres províncies. En el primer semestre de 2019, a Alacant són més els homes (4.854) que dones (4.261) els que han percebut la prestació per naixement. A Castelló, les sol·licituds de prestació de paternitat han ascendit a 1.557 i les de maternitat a 1.436. A València també és major el volum de prestacions de paternitat (6.560) que les de maternitat (6.547).

Quines són les raons?

Des del sindicat CCOO PV alerten que un dels factors que explica aquest canvi és el fet que ens trobem davant un mercat de treball desigual, on els homes tenen majors taxes d’ocupació i ocupabilitat que les dones.

paternidad
Una mare cuida del seu bebè.
En aquest sentit consideren que les mesures encaminades cap a la corresponsabilitat han d’anar acompanyades d’accions que corregisquen la discriminació cap a les dones en el mercat laboral. “Aquesta realitat obliga a continuar avançant a construir una societat igualitària, amb un mercat de treball amb igualtat d’oportunitats, promoció, formació i igualtat salarial, on no es castigue a les dones davant la possibilitat de ser mares i on les tasques de cura siguen assumides per tots dos progenitors”, apunta la secretària de la Dóna de CCOO PV, Cloti Iborra. La dirigent sindical recorda que l’atur té rostre de dona, amb majors dificultats d’inserció en el mercat laboral, que augmenten encara més per a joves o immigrants.

El recent canvi en la normativa (des de l’1 d’abril de 2019 el permís de paternitat s’ha elevat a vuit setmanes) ha comportat un increment interanual del 41,4% de la despesa en el pagament de les prestacions per paternitat: si en el primer semestre de 2018 el cost va ser de 18,8 milions d’euros, en el mateix període de 2019 s’eleva a 26,6 milions.