Via lliure a la peatonalització de la Plaça de la Reina

El projecte inclou la modificació dels colors del paviment així com l'increment de la vegetació per a generar més zona verda i un espai d'ombra

Reina
El entorno de El Miguelete en el diseño de la peatonalización de la Plaza de la Reina de Valencia.

Després de mesos de treball de l’equip redactor del projecte de reordenació de la plaça de la Reina de València i el Servici de Mobilitat Sostenible amb la Comissió Municipal de Patrimoni, esta ha emés en el matí de hui el dictamen favorable sobre el projecte. Durant estos mesos s’han presentat propostes de modificació al projecte original per a adequar-lo als requeriments del Pla especial de protecció dels béns d’interés cultural de la zona central de Ciutat Vella.

Entre estes propostes es podrien destacar la major evocació de l’espai ocupat per les illes de cases històriques situades entre la Catedral i els carrers de la Corretgeria i dels Cabillers, així com una major percepció de la portada barroca o dels ferros de la Catedral i de l’antiga plaça del Micalet. Per això, s’ha modificat la disposició, l’especejament i la combinació de colors del paviment d’estos entorns, i s’ha densificat la vegetació que emmarca l’aproximació.

Disseny digital de la conversió en zona de vianants de la Plaça de la Reina.

El projecte definitiu de l’equip integrat per Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, SL; Escario Arquitecto, SA; Auraval Ingenieros, SL, i Maria Antonia Izquierdo Caballero, Unió Temporal d’Empreses, indicarà també en el paviment el traçat de l’antiga muralla romana. De la mateixa manera, la disposició i tipologia de les pèrgoles desmuntables que generaran ombra sobre el centre de la plaça en les èpoques de l’any en què siga necessari serà finalment quadrada i permetrà evocar l’itinerari de l’antic carrer de la Punyaleria. 

La plaça tindrà 115 exemplars arboris enfront dels 53 actuals, fet que generarà, al costat de les pèrgoles, una superfície d’ombra a la plaça de 1317,5 m2, que suposa un increment del 419 per cent sobre l’ombra actual. Tot això, comptarà amb un volum de terra vegetal de 1725 m3.

Recreació de la Plaça de la Reina una vegada estiga convertida en zona de vianants.

A partir d’ara, i després de la presentació del projecte definitiu amb totes les propostes aprovades, es remetrà a l’Oficina de Supervisió de Projectes per a la posterior aprovació de la Junta de Govern Local, tràmit imprescindible per a començar el procés de licitació per a la contractació de l’obra. 

Per a l’emissió del dictamen, la Comissió Municipal de Patrimoni ha comptat també amb la presència d’un representant de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, així com dels servicis municipals de Gestió de Centre Històric i de Projectes Urbans.