paso

La Marina de València instal·larà els dos primers passos de vianants intel·ligents de la ciutat al gener de 2019. A la zona de Marina Nord s’incorporarà esta nova senyalització, una innovadora solució per garantir la seguretat en matèria de mobilitat sostenible. Esta tecnologia combina sensors i panells LED que aconsegueixen que la calçada s’il·lumine quan les persones van a creuar-la, advertint així de la seua presència als conductors de vehicles.

Una tecnologia innovadora i sostenible

Els sensors intel·ligents capten el moviment dels vianants i envien un senyal perquè, automàticament, s’il·luminen tant uns panells led integrats en l’asfalt com dos senyals led verticals. Este sistema lumínic representa un gran avanç i millora en matèria de seguretat vial, atès que substitueix una senyalització horitzontal passiva (l’actual pintura reflectora), per una activa. A més, és un sistema sostenible que va connectat a l’enllumenat públic i que solament s’activa amb la presència de vianants, apagant-se quan els sensors deixen de detectar moviment.

Pas de vianants intel·ligent de Lisboa.

El Consorci València 2007, gestor de La Marina de València, ha contractat esta senyalització a l’empresa Stepvial, que ha implementat este sistema intel·ligent en diverses ciutats espanyoles i actualment ho està exportant a Europa i a Llatinoamèrica.

Amb esta mesura, La Marina de València segueix treballant en la seua estratègia de millorar l’espai públic, des de la innovació, amb la finalitat de crear un recinte còmode, accessible i disfrutable per a les persones i, alhora, atractiu per a generar activitat productiva.

La Marina se convertirá en un espacio de innovación internacional