pionero
Aquesta xicoteta localitat alacantina s’ha convertit en un dels pobles pioners en el reciclat de residus urbans de la Comunitat Valenciana. En febrer d’enguany, el municipi va substituir els contenidors situats en els carrers per a implantar un sistema de recollida de brossa en la porta de cada casa. Tan sol els veïns han d’abocar els residus orgànics en el poal negre i els de envasos, vidre o paper i cartó en els poals blancs.
Cada dia es trauen a la porta de casa dos tipus de residus en dos poals diferents; cadascun compta amb un xip amb el qual l’Ajuntament fa un seguiment del comportament de l’usuari. Si la brossa no està ben separada, es queda sense arreplegar i un educador mediambiental es posa en contacte l’endemà amb l’usuari per a saber on està el problema i ajudar-li a resoldre-ho.
L’ajuntament va lliurar a tots els residents un kit format per dos poals: un, per a l’orgànica i l’altre, per a les restants fraccions. A més de lliurar un xicotet poal airejat per a poder separar l’orgànica de forma més senzilla dins de casa i unes borses reutilitzables per a ajudar a separar les diferents fraccions. Però per a seguir amb les rutines de l’abocament, va fer lliurament d’un calendari i un imant per a la nevera on s’estableixen els dies de recollida. Així mateix, les borses compostables per a dipositar els residus orgànics les proporciona gratuïtament l’ajuntament a tots els seus veïns.
A més del sistema Porta a Porta (PaP) per a abocar alguns materials com a grans quantitats de cartó, els veïns s’han de desplaçar a uns punts indicats en el poble, on introduint una clau personal dóna permís per a introduir el material en unes casetes.
pioner
L’augment del reciclatge 
Orba està d’enhorabona perquè aquest poble que té censats 2.050 habitants, pràcticament ha quintuplicat el seu índex de reciclatge, d’un 17% al gener de 2018 (abans del sistema de brosses) fins a quasi arribar al 82% a l’abril, segons dades del propi ajuntament.