Arrancan las obras del primer eje ciclable de Valencia: ¿Qué es y por dónde transcurrirá?

El mes de setembre comença a València amb noves obres en el trànsit. Hui han arrancat els treballs d’execució del nou eix ciclable de la ciutat impulsat per el Ajuntament.

Es tracta d’un nou carril que discorrerà per les Grans Vies Fernando el Catòlic i Ramón y Cajal. L’itinerari s’estendrà al llarg de 1.700 metres i anirà des de la plaça d’Espanya fins a Nou Centre.

L’eix ciclable es destinarà a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) com a patinets elèctrics. Aquest carril s’habilitarà en la via de l’EMT-Taxis amb un sobreancho d’aquesta per a possibilitar la circulació.

EL CARRIL DE L’EMT GANA ESPAI

L’execució de les obres tindrà una duració de tres mesos aproximadament. L’actuació suposa principalment redistribuir la planta viària mitjançant la senyalització horitzontal en calçada. En ella se suprimiran les actuals línies divisòries de carrils, per a posteriorment establir el nou repartiment.

El nou disseny de la planta viària aportarà un espai extra unidireccional per sentit. Això significarà un important increment de l’ample del carril EMT-Taxi perquè el transport públic mantinga el seu espai. No obstant això, l’Ajuntament ha anunciat que es mantindran dos carrils per a la resta de la circulació.

AIXÍ SERAN LES OBRES: MÉS TRÀNSIT I UN NOMÉS CARRIL

Les obres s’inicien des de plaça d’Espanya sentit Nou Centre. Una vegada arriben a Petxina s’executarà el sentit d’entrada. S’ha coordinat amb l’empresa constructora que els treballs s’inicien entre les 09.00 i les 09:30h perquè la seua ocupació no afecte l’hora punta de trànsit del matí, concloent cap a les 17.00-18:00h.

Des del Centre de Gestió de Trànsit de l’Ajuntament es preveu una sensible afecció a la circulació, perquè durant el microfresado i pintat de negre de les línies a eliminar s’ocuparan dos carrils, quedant un per a la circulació.

Per això es recomana a qui tinga previst circular per la zona d’obres prendre itineraris alternatius si la seua destinació no està en l’entorn. Tota la informació sobre les afeccions puntuals estarà disponible puntualment en les xarxes socials oficials del Centre de Gestió de Trànsit.

UN CARRIL PORTAT DE PARÍS

“Aquest eix ciclable suposa una important novetat respecte a l’ús de la bici”, ha assegurat el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi. “És una fórmula que ja s’ha demostrat molt útil i factible en moltes ciutats d’Europa, com París“.

“Durant les pròximes setmanes i tot el temps que faça falta, des de l’Agència de la Bici de València s’informarà de com tant les persones que circulen amb bicicleta o vehicles de mobilitat persones, com les professionals del transport públic, han de fer-lo quan el seu trajecte discórrega per aquest eix”.