ITV

L’arribada d’aquest 2022 ve acompanyada de novetats per als conductors que hagen de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). A partir d’aquest mes de gener, és obligatori acreditar als tècnics de la ITV diferents documentacions. Ensenyar els papers del segur i el DNI original o fotocòpia del propietari del vehicle són les grans novetats en aquesta ITV 2022.

Aquesta identificació és un requisit imprescindible per a superar les proves tècniques de la inspecció. A més, aquesta acreditació també haurà d’anar acompanyada de la targeta d’inspecció tècnica del vehicle per a poder realitzar el pagament de les taxes corresponents. Cal recordar que aquesta fitxa ja era necessària per a les passades ITV.

A més, des d’el mes de juny passat la ITV va afegir noves restriccions i limitacions en les seues inspeccions. A través de la versió 7.5.0 del manual de procediment de la ITV, es van incorporar dos nous defectes greus. Així, el fallada en el sistema de frenat ABS i el despreniment dels espills retrovisors no permeten superar aquesta prova tècnica.

Anteriorment, aquests casos eren considerats com una falta lleu. Actualment, els tècnics poden retirar de la circulació temporalment el vehicle. En aquests casos, només es podrà conduir per al seu trasllat al taller. A més, es dóna un termini màxim de dos mesos per a tornar a realitzar la ITV. No obstant això, es pot realitzar en un altre centre diferent d’inspecció tècnica.

D’altra banda, enguany els centres d’inspecció tècnica també poden comprovar el permís de circulació en el Registre General de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT). Així, si el conductor no l’adjunta en la seua inspecció, els mecànics poden consultar-lo en aquesta base de dades.

REGULACIÓ SISTEMES ADAS

Amb l’entrada d’aquest 2022, tots els fabricants estan obligats a permetre l’accés als seus sistemes ADAS. Així, tant autoritats com centres ITV podran comprovar el seu correcte funcionament.

Aquest equipament, amb diferents versions segons les marques, està conformat per diferents sistemes d’ajuda al conductor. Entre aquestes ajudes es troba l’assistent de velocitat intel·ligent, emergència de manteniment en el carril, advertiment de somnolència o frenat d’emergència.

D’aquesta forma, els sistemes ADAS dels vehicles matriculats en 2022 hauran de ser revisats obligatòriament en la seua primera ITV. Així, fins al final de la vida útil del vehicle. De fet, ja hi ha un reglament específic per als sistemes d’emergència de manteniment de carril. Així, les autoritats competents poden demanar informació als fabricants sobre aquesta ajuda al conductor.

Aquesta regulació va ser llançada després de diferents incidents per canvis bruscos automàtics de traçada i inactivitat dels conductors al volant. S’espera que pròximament també es regularitze l’assistència de velocitat intel·ligent.

MULTES PER CADUCITAT DE LA ITV

Les sancions actuals per no tenir passada la ITV, és a dir, estar caducada, poden ascendir als 200 i 500 euros. Si el vehicle està en circulació, aparcat en un garatge o en ple carrer sense ITV implica una sanció de 200 euros. A més, se li suma l’obligació de passar la ITV de forma immediata.

Aquesta multa es pot reduir un 50% si el pagament es realitza prompte. D’altra banda, si el vehicle continua circulant amb defectes greus i la ITV negativa, la sanció s’eleva fins als 500 euros.