mercado

El tradicional mercat ambulant que es remunta a l’època de Jaume I, L’Escurata, s’assenta com cada any als peus de la catedral de València de 9 a 22 hores. A causa de la celebració de la Verge dels Desamparats, este mercat tradicional estarà a l’abast de tots els ciutadans fins a principis de juny amb la celebració del Corpus Christi.

Com a lloc de compra i venda ambulant, en ell es poden trobar infinitat d’objectes i creacions artesanals i de ceràmica. Un territori de tradició doncs era on els artesans practicaven el seu aprenentatge i exposaven les seues obres per a demostrar així la seua vàlua i entrar a formar part del gremi alfarero.

Productos de tradición valenciana acompañan el mercado de L’Escuraeta.

En L’Escuraeta els objectes de fang són els més aclamats sent els instruments de cuina grans productes d’oferta i demanda i és que valencians de tots els pobles de la província es desplacen a la ciutat per a fer-se amb un d’ells.

Al costat d’açò, L’Escuraeta es caracteritza per mantenir viva la memòria històrica de la ciutat amb la venda de ceràmica valenciana i encara que s’estaven començant a implementar articles de plàstic i derivats, enguany l’Ajuntament ha regulat la venda deixant únicament la comercialització de tot el que siga artesanal amb la finalitat de recuperar la tradició del mercat.