patienetes

«Ratifiquem que a la ciutat de València no tenim cap problema de trànsit associat a l’ús de vehicles de mobilitat personal, els patinets». El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha fet hui un balanç de la primera setmana d’aplicació de la nova Ordenança de mobilitat, i ha destacat la «normalitat» i l’«absència de problemes» derivats de la presència d’este nou sistema de mobilitat als carrers.

Dos dades destaquen després dels primers set dies d’aplicació de la normativa: l’absència quasi total de multes per conducció temerària, i que la majoria de les sancions es deuen a la falta de casc en els models de patinet en què és obligatori. En bona part, els resultats reflectixen el que esperava la Policia Local. Durant diverses setmanes, des de l’aprovació de l’ordenança el mes de juny passat, els agents policials han evitat sancionar les faltes en l’ús dels patinets, i han fet una labor de pedagogia i informació entre la ciutadania.

El passat dia 20, el regidor Cano va anunciar la fi de la moratòria, i des del dilluns 23 la Policia Local va començar a multar les conductes no subjectes a norma per tal de garantir la convivència de tots els actors de la mobilitat a la ciutat.

En estos primers set dies d’aplicació de l’ordenança per a conductors de patinets, el total d’infraccions registrades i sancionades ascendix a 392. D’estes, el 67 per cent (263 casos) s’han degut a la falta de casc per part dels usuaris; el 14 per cent (55 sancions) per circular per zones prohibides; i l’11 (44 casos) per fer ús d’auriculars mentre es conduïx.

El regidor Aarón Cano ha destacat que només s’ha registrat una sanció per conducció temerària, «la qual cosa demostra», ha afirmat, «que a València no tenim cap problema associat a la presència de patinets als nostres carrers».

En total, s’ha imposat una mitjana de 56 denúncies cada dia durant esta setmana, distribuïdes de manera proporcional per població i districte en tota l’àrea urbana. Poc més d’un 37 per cent de les multes han sigut imposades per agents de la Unitat de Seguretat Viària, i un 18 per cent per agents de la Unitat de Convivència Nocturna.

EL PERFIL DE L’INFRACTOR: HOME I JOVE

De les dades també es deduïx el perfil més habitual d’infractors, que correspon a una persona de gènere masculí i d’edat entre 20 i 29 anys (en este tram, el nombre d’infractors homes pràcticament duplica al de dones: 105 homes per 68 dones). A continuació seguix el tram d’edat comprés entre els 30 i els 39 anys, també amb més homes que dones (48 homes per 34 dones). Finalment, les dades corresponents al tram de 40 a 49 anys (42 denúncies) està equilibrat amb el de menors d’edat (de 10 a 19 anys), amb 45 sancions.

El regidor de Protecció Ciutadana ha assenyalat que, si bé el major nombre d’infraccions s’ha degut a la falta de casc, possiblement la causa és el desconeixement. Per això, s’ha mostrat convençut que una continuada acció de formació i informació millorarà la situació. «Va ocórrer el mateix quan es va imposar l’obligatorietat del casc per a l’ús de ciclomotors», ha explicat Cano «al principi es registraven unes 5.000 multes a l’any, mentre que en l’actualitat pràcticament no se n’imposa cap per este concepte».

La resta d’infraccions registrades durant la setmana tenen un caràcter merament testimonial: 9 sancions per superar les places permeses (2,3 %), 4 per incompliment de característiques tècniques del vehicle (1,02 %), 3 per no portar timbre, fre o llums catadiòptrics (0,77 %) i 3 per no respectar el senyal semafòric (0,77 %).