Sanidad establece 29 medidas para garantizar la seguridad de la vuelta al cole
Un empleado limpia mesas en un aula vacía en una escuela primaria cerrada mientras se impone un bloqueo para disminuir la tasa de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Niza, Francia, el 22 de abril de 2020. © Eric Gaillard, Reuters

Amb la finalització del mes d’agost, les famílies es preparen per a la volta al col·le. Dilluns que ve 7 de setembre arrancarà el curs escolar 2020/21, un dels anys més incerts a causa del coronavirus.

Per a garantir la seguretat de les aules, el Ministeri de Sanitat ha acordat amb les autonomies una sèrie de mesures extraordinàries. El document compta amb 29 regles i 5 recomanacions per a la seua aplicació per les administracions competents.

En primer lloc, s’ha acordat que l’activitat lectiva siga presencial per a tots els nivells del sistema educatiu. A més, es prioritzarà a l’alumnat de menor edat, almenys fins a 2n de l’ESO. No obstant això, per a reprendre l’ensenyament a les aules s’han adoptat mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut. L’objectiu és garantir la volta al col·le de forma segura.

Servei de menjador obert

Els centres educatius asseguraran els serveis de menjador. També aquells com el suport educatiu a menors amb necessitats especials o de famílies socialment vulnerables, sempre que la situació epidemiològica ho permeta.

El personal que treballe en el centre educatiu reduirà a l’imprescindible la seua permanència en aquest. Per a això es promourà la realització telemàtica de totes aquelles activitats no lectives que així ho permeten.

A més, tal com ja s’arreplegava en el document Mesures de Prevenció, Higiene i Promoció de la Salut enfront de COVID19 per a Centres Educatius en el curs 2020-2021, tots els centres hauran de designar a una persona responsable per als aspectes relacionats amb la COVID-19.

Mesures de prevenció

De forma general, la volta al col·le mantindrà una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres. En educació infantil i en primer cicle d’educació primària, l’alumnat s’organitzarà en grups de convivència estable. Així els xiquets podran socialitzar i jugar entre si. En aquests casos, no s’aplicaran els criteris de limitació de distància. D’altra banda, s’estableix el ús de la màscara obligatori a partir de 6 anys d’edat independentment de la distància interpersonal.

Mesures d’higiene

Es realitzarà una higiene de mans de forma freqüent i meticulosa, almenys cinc vegades al dia. A més, l’alumnat rebrà educació per a la salut. S’intensificarà la neteja dels centres, especialment en els banys i de llocs de major ús. Així mateix, es ventilaran amb freqüència les instal·lacions, almenys durant 10-15 minuts.

Els menjadors permetran la distància interpersonal d’almenys 1,5 metres, excepte en el cas de pertanyents a un mateix grup de convivència estable. S’assignaran llocs fixos durant tot l’any per a l’alumnat.

En el transport escolar serà obligatori l’ús de la màscara a partir de 6 anys i recomanable en xiquets de 3 a 5 anys.

A més, es prendrà la temperatura corporal a tot l’alumnat i personal de forma prèvia a l’inici de la jornada. En cas que la presa de temperatura es realitze en el centre, aquest disposarà la manera de dur-lo a terme evitant aglomeracions. Per a això també haurà d’assegurar el manteniment de la distància mínima.

Les persones que tinguen símptomes compatibles amb COVID19 no acudiran al centre, ja siguen part de l’alumnat, professorat o un altre personal.

Què fer si hi ha un positiu a les aules?

D’altra banda, el Ministeri de Sanitat ha presentat una “Guia d’actuació davant l’aparició de casos de COVID19 en centres educatius”.

La guia estableix com a eixos d’actuació evitar l’assistència al centre de persones simptomàtiques. També el aïllament precoç i referència al sistema sanitari de persones amb símptomes. A més, es mantindrà l’activitat lectiva extremant precaucions fins als resultats de les proves diagnòstiques.