Durant l’inici de les manifestacions programades per a aquesta vesprada, s’han registrat moments de tensió entre membres del col·lectiu LGTBI del Regne de València i manifestants de signe contrari.

El delegat de Govern, Juan Carlos Fulgencio, ha assegurat que és inevitable en confluir grups diferents, però per a això està la policia, per a evitar conflictes.

De moment, la Policia Nacional ha practicat diversos registres i controls en els limítrofs de la plaça de Sant Agustín, punt de partida de la manifestació, però cap detenció.

Des d’un balcó pròxim a aquesta plaça de Sant Agustín s’han desplegat dues grans banderes d’Espanya i de la Comunitat Valenciana i s’estan fent sonar himnes com el d’Espanya, la Comunitat, la Guàrdia Civil, la Legió i també cançons com ‘Hi havia una vegada un circ’.