L’estudi sociològic que fa unes setmanes va obrir la polèmica amb el col·lectiu faller s’ha fet públic i pot consultar-se a la web de l’Ajuntament de València. Una enquesta realitzada a 963 persones per l’empresa Investgroup, vol ser una radiografia de la composició del col·lectiu faller, de com pensen, com són i què volen.

Entre les dades publicades ressalta que els veïns són la major preocupació per als fallers, per incomprensió, falta de col·laboració amb un 47%, l’economia està en un segon lloc amb un 23%. L’obtenció de permisos també és un tema que genera malestar a un 17% dels enquestats. Quant a la importància que atorguen a cadascun dels elements culturals de les Falles, destaquen amb valors superiors a 9, i en aquest ordre, el monument, la sàtira, la indumentària i la pirotècnia.

Segons han publicat en nota de premsa, l’univers demoscópico s’ha realitzat a falleres i fallers majors de 18 anys residents a la ciutat de València, un col·lectiu amb un cens de 43.545 ciutadans i ciutadanes. Les 963 enquestes s’han distribuït en els 19 districtes municipals. El percentatge d’homes enquestats ha estat del 42’9% i el de dones el 57%, i quant a la distribució per edats el 35’6% han estat a la franja de 35 a 49 anys, seguida pel 25’3% a la franja de 50 a 65 anys; 16’5% de 25 a 34 anys, i 11’1% en la de 18 a 24 anys.