300 viviendas
Edificio Arcos en Avinguda Fernando Abril Martorell.

El 78,8% de persones que van comprar una segona residència a través d’immobiliàries de la Comunitat Valenciana en 2022 van ser estrangeres, com també ho va ser el 70,1% dels qui van comprar un habitatge per a inversió. Només el 21,11% de compradors d’habitatges va ser d’origen espanyol i d’aquests únicament un 1% era menor de 30 anys.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’enquesta sobre persones compradors d’habitatge a través d’agències immobiliàries durant 2022, realitzada per la Federació Nacional d’Associacions Immobiliàries (FAI) i l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (ASICVAL).

Per contra, el 65,2% de compradors de habitatge habitual van ser d’origen espanyol. El perfil més freqüent de compradors en immobiliàries valencianes va ser el de famílies amb fills. Segons indica l’estudi, la mitjana d’edat era de 43,4 anys i aquests ja eren propietaris però volien canviar de casa. Respecte al preu dels immobles més demandats, es va situar en la forqueta entre els 100.000€ i els 150.000€. 

QUI COMPREN HABITATGES A VALÈNCIA?

Les persones entre 40 i 50 anys encapçalen les operacions de compra en suposar el 40,4% de les adquisicions. La franja entre 30-40 anys els segueix de prop, suposant un 36,3%. En 2021 representaron el 47,1% i el 37,3%, respectivament.

Únicament han augmentat les persones entre 50-60 anys que van pagar per un habitatge en 2022. Han passat del 22,2% en 2022 respecte a 15,7% en 2021. Així, només l’1% dels compradors de 2022 tenia entre 20 i 30 anys.

Les famílies amb fills que van comprar un habitatge va ser del 44,3% enfront del 62,8% de l’any precedent. No obstant això, en 2022 va haver-hi més parelles sense fills que es van decidir a comprar una propietat, un 33,8% enfront del 23,5% de 2021. En quan a persones en solitari, també ha augmentat en l’any passat, passant d’un 19,5% enfront del 13,7% de 2021.

Sobre el destí dels habitatges adquirits, l’any passat, l’habitatge habitual va suposar el 68,7% de les operacions, 3,99 punts més respecte a 2021. Les compres de segones residències han suposat 21,2%, menor percentatge que en el 2021 que es va situar en un 23,5%. Finalment un 10,1% van ser destinats a inversió, també ha descendit ja que l’any precedent va ser de 11,8%.

Entre els compradors d’habitatge habitual, el 64,6% dels casos van ser propietaris que es van mudar de casa. El 19,2% van canviar el lloguer per la compra i el 16,1% es va emancipar amb el seu primer habitatge.

PREU I FINANÇAMENT

El preu dels immobles més demandats es va situar entre els 100.000€ i els 150.000 €, obtenint el 43,3% de demanda. Li van seguir les de menys de 100.000€, amb un 24,2%. Les situades entre els 150.000 i 200.000€ van suposar el 21,2%.

Quant a la forma de finançament, el 42,1% dels compradors va optar per la combinació d’estalvi personal i hipoteca. El percentatge de persones que van comprar un habitatge exclusivament amb estalvi personal es va situar en el 26,5% enfront del 15,7% de 2021. Els qui van comprar només amb finançament hipotecari han passat de representar el 15,7% en 2021 al 19,7% l’any passat. El 6,8% va recórrer a la fórmula estalvie, préstec familiar i hipoteca. El 4,7% restant va optar per altres formes de finançament.

En general, les immobiliàries van tardar entre dos i quatre mesos a tancar cada operació de compravenda. El 34,3% d’immobiliàries va tardar entre un i dos mesos a completar el procés. El 6% indica que va ser entre quatre i sis mesos, i només l’1% va tardar més de 10 mesos.