L’IVO rebrà 161 milions per atendre a pacients oncològics

Sanitat abonarà un total de 161.340.000 euros durant els pròxims tres anys per atendre als pacients amb càncer.

ivo

La Generalitat signa un acord amb el patronat de l’IVO, amb l’objectiu de prestar un servei d’assistència integral dels pacients amb problemes oncològics, en qualsevol de les seues fases, des de la confirmació diagnòstica fins al final de l’assistència.

Les formes d’atenció als pacients que s’aprecien són: la confirmació diagnòstica, el tractament oncològic hospitalari i ambulatori, complet o para determinades assistències, i el seguiment posterior fins a un màxim de cinc anys.

En virtut d’aquest acord, l’IVO comptarà amb un total de 103 professionals sanitaris, entre ells: amb un equip de dotze cirurgians generals i de l’aparell digestiu, deu metges oncològics i sengles anestesistes.

A més, les instalacios de l’hospital ofereix 8 quiròfans, 100 llits, 80 locals de consultes externes, i 37 llocs d’hospital de dia, a més de maquinària especialitzada per al tractament i diagnòstic.

La inspecció de serveis sanitaris tindrà la facultat de controlar tots els procediments d’actuació de l’IVO, i podrà proposar la incoació dels procediments sancionadors que procedisquen en cas d’incompliment de les obligacions.

Aquest acord té una durada de tres anys, a partir d’ahir, quan va entrar en vigor, fins a una durada màxima de deu anys, que podrà prorrogar-se de forma successiva, anual i de mutu acord.