La vacuna contra el coronavirus podria estar més prop de ser una realitat. Aquesta setmana, investigadors del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB) han iniciat els assajos preclínicos amb animals. El grup que lidera Mariano Esteban al costat de Juan García Arriaza està desenvolupant una vacuna per a lluitar contra el Covid-19.

Aquesta es basa en una modificació del virus, un mètode que es va usar en l’erradicació de la pigota en els 70. Utilitzen un cep molt atenuat del virus Vaccinia, de la família de la pigota, com a vector viral. A aquest se li insereixen gens del nou coronavirus que puguen induir una bona resposta immune enfront del SARS-CoV-2.

Hi ha possibilitats reals d’induir protecció utilitzant aquesta aproximació amb una sola dosi de la vacuna. Això ja s’ha aconseguit en projectes anteriors del laboratori per a vacunes contra ébola, zika i chikungunya.

LES FASES DE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

El procés de generació d’una vacuna passa per diverses fases que necessiten diversos mesos cadascuna. En primer lloc, la generació del prototip de vacuna en el laboratori mitjançant assajos en cèl·lules en cultiu. Aquesta fase 1 ja ha sigut completada.

En la segona fase poden començar els assajos preclínicos amb models animals amb l’objectiu de demostrar que la vacuna és inmunogénica i eficaç, és a dir, que produeix una resposta immune protectora enfront del patogen, i que és segura i no causa efectes adversos. Aquesta és la fase en la qual es troben actualment.

Experts del Centre Nacional de Biotecnologia durant l’estudi de la vacuna contra el Covid-19.

Una vegada finalitzada aquesta etapa, es passaria a la fase clínica amb humans, que al seu torn té diverses etapes. En primer lloc, s’avalua la seua seguretat en voluntaris sans, que no tenen la malaltia, per a confirmar que la vacuna no indueix efectes adversos. Després s’estudia la seua eficàcia en persones que estan exposades al virus, per a confirmar que es genera resposta immune i que aquesta resposta immune, protegeix.

De manera paral·lela, s’ha d’estudiar la manufactura de la vacuna a gran escala per a confirmar que es poden obtenir les milers de dosis necessàries per a la població i que conserva les propietats amb les quals s’havia dissenyat, mantenint la seua eficàcia i seguretat.