Des que ahir a la vesprada saltara la notícia que els bancs no anaven a fer-se càrrec dels impostos hipotecaris, és a dir, les despeses que es generen en signar un crèdit, van saltar totes les alarmes. Les xarxes socials cremaven en aquesta decisió presa pel Tribunal Suprem i que a ulls de molts, era injusta Però com afecta  a l’economia domèstica aquesta decisió?

En tan sols dos dies, la majoria dels magistrats que han sotmès aquesta decisió a votació ha tornat a l’antic Reglament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, que data de 1995. I encara que la decisió sembla ferma els advocats animen als consumidors ja que la justicia si està treballant per a solucionar altres iniciaitves que es consideraven perjudicials per al ciutadà.

Els ciutadans també estan dividits. Uns opinen que és una votació injusta i uns altres advoquen per deixar-ho com està, ja que és una decisió judicial.

El que és clar és que és que de moment seran els hipotecats els que es facen càrrec de les despeses d’un hipoteca i fins que el govern de Pedro Sánchez puga rectificar, seran molts els que no puguen sol·licitar un crèdit per a seguir amb les seues vides.